Samospráva momentálne čaká, kým povolenie nadobudne právoplatnosť.

„Devínska Nová Ves má záujem po správoplatnení stavebného povolenia pristúpiť k realizácii prác a stavbu zrealizovať v čo najskoršom termíne,“ uviedol devínskonovoveský starosta Dárius Krajčír.

Termín však konkretizovať nevie. „Kedy táto skutočnosť nastane, nemôže mestská časť vzhľadom k zákonným právam účastníkov konania vopred predpokladať, ani s týmto termínom zatiaľ ďalej pracovať,“ poznamenal.

Termíny sa posunuli

Pôvodne sa uvažovalo, že by vyhliadková veža ako nová atrakcia hlavného mesta mohla byť vybudovaná a sprístupnená na jeseň minulého roka. Výstavba sa mala začať v auguste 2018.

Proces však predĺžilo získavanie povolenia od okresného úradu a vyňatie pozemku z Lesníckeho pôdneho fondu pod vyhliadkovú vežu. Termín sa následne posunul na rok 2019.

Trvanie výstavby sa odhaduje zhruba na dva mesiace. Dodávateľa stavebných prác vybrala mestská časť vo verejnom obstarávaní.

Vyhliadka v areáli bývalej raketovej základne by mala byť vysoká 21 metrov, teda zhruba ako sedemposchodová budova. Tvoriť ju bude sedem vyhliadok, tie najkrajšie majú ponúkať najvyššie poschodia.

Výhľad od Zoboru po Viedeň. V Bratislave pribudne vyhliadková veža

Pozostatky raketovej základne na Devínskej Kobyle Zdroj: Vnately

TREND Reality vlani informoval, že veža má byť konštruovaná pre maximálne 15 ľudí. O jej architektonické stvárnenie sa postaralo štúdio Architekti Šebo Lichý. Pri jej konštrukcii sa inšpirovali hmyzom pamodlivka dlhokrká, ktorá sa vyskytuje práve na tomto území.

Bez vstupného

Návštevníkom by mala ponúkať výhľady na Alpy či Viedeň, v prípade dobrého počasia až na Zobor v Nitre.

Dostupná by mala byť peším a cyklistom. Má to byť verejne prístupná atrakcia, samospráva vstupné neplánuje vyberať.

Budú tam však výstražné tabuľky, ktoré budú upozorňovať na to, že napríklad v zime bude na vyhliadku vstup zakázaný.