„Práce v zmysle zmluvy o dielo začali ešte v marci, pričom lehota výstavby je desať mesiacov. Do nej sa však nezapočítava zimné obdobie. Predpoklad ukončenia prác je v závere tohto roka,“ ozrejmila hovorkyňa s tým, že súčasťou rekonštrukcie mosta sú aj úpravy na ceste I/66 a na miestnych komunikáciách.

Ich výsledkom bude úprava križovatky v mieste odbočenia na Bachledovú dolinu, ktorá bude spočívať v doplnení odbočovacích pruhov na zvýšenie plynulosti a bezpečnosti dopravy v tomto namáhanom dopravnom uzle.

Rekonštrukcia mosta a úpravy na ceste si vyžiadajú aj výstavbu oporných a takzvaných zárubných múrov, preložku telekomunikačného vedenia a úpravu koryta Slobodovho potoka.

Pri Bachledke opravujú most a rozširujú križovatku, práce majú trvať do konca roka

Prestavba križovatky pred obcou Ždiar smerom do Bachledovej doliny Zdroj: TASR

„Most č. I/66-077 na ceste I/66 cez Slobodov potok bol postavený v roku 1936 a v súčasnosti je v nevyhovujúcom stavebno–technickom stave. Po poslednej hlavnej prehliadke bol stavebný stav mosta vyhodnotený ako veľmi zlý,“ zdôvodnila rekonštrukciu Karelová.

Zároveň je cieľom projektu, z dôvodu vysokej intenzity vozidiel odbočujúcich do strediska v Bachledovej doline, zvýšiť bezpečnosť a odstrániť kolízne situácie.

Cestná premávka je v súčasnosti na mieste riadená dočasným dopravným značením, respektíve cestnou svetelnou signalizáciou. Počas letnej turistickej sezóny, keď bol v oblasti zvýšený pohyb návštevníkov, a ani v tomto období nezaznamenala SSC kolízie a obmedzenia súvisiace s predmetnou rekonštrukciou.

Pri Bachledke opravujú most a rozširujú križovatku, práce majú trvať do konca roka

Prestavba križovatky pred obcou Ždiar smerom do Bachledovej doliny Zdroj: TASR

Náklady na prestavbu mosta i križovatky sú na úrovni viac ako 1,3 milióna eur, pričom projekt je spolufinancovaný z fondov Európskej únie. Stavba podľa hovorkyne priamo nadväzuje na rekonštrukciu hlavného ťahu cez obec Ždiar, ktorá je v súčasnosti ukončená a pripravená na preberacie konanie.

V regióne pritom nejde o jedinú významnú stavbu. Priamo v stredisku v Bachledovej doline v súčasnosti budujú nové infocentrum, na vrchole Spišskej Magury finišujú s výstavbou novej panoramatickej reštaurácie a rekonštrukciou prechádza aj hotel v blízkosti údolnej stanice lanovky.