Prvé správy o premene námestia pochádzajú z mája tohto roka.  Zmluvu o spolupráci vtedy podpísali zástupcovia mesta Bratislava, mestskej časti Staré Mesto a občianskeho združenia Dobré m(i)esto, ktoré založila Nadácia HB Reavis.

Pomoc developera

„Námestie slobody je jedným z najdôležitejších verejných priestorov Bratislavy a stav, v akom sa už dlhodobo nachádza, je dezolátny. Preto sme sa rozhodli tento priestor komplexne revitalizovať a som rád, že sem po rokoch opäť vrátime život,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Kým mesto sa rozhodlo na revitalizáciu prispieť sumou 120-tisíc eur, združenie developera prispelo čiastkou 500-tisíc eur. „Vnímame bolestivé miesta Bratislavy, preto sme sa rozhodli pomôcť magistrátu, Starému Mestu, ale najmä všetkým Bratislavčanom, aby mali Námestie slobody, ktoré bude dobrým, bezpečným, dôstojným a príjemným miestom plným zelene,“ uviedol v máji Head of Development spoločnosti HB Reavis Slovakia Jakub Gossányi.

Pozrite sa, ako sa zmení Námestie slobody v Bratislave

Námestie slobody v Bratislave Zdroj: Mesto Bratislava

Začiatkom septembra bola vypísaná architektonická súťaž. „Očakávania na budúcu podobu Námestia slobody sú veľké. Priestor v stave, v akom je dnes, najmä s nefunkčnou fontánou, ktorá je jeho symbolom, zďaleka nespĺňa súčasné požiadavky na verejný priestor,“ uviedla pri tejto príležitosti hlavná architektka mesta a odborný garant súťaže Ingrid Konrad.

Podľa jej slov bolo jednou z myšlienok vyhlasovateľa „aj v zmysle „slobody“ v názve námestia ako reflexie politickej zmeny po roku 1989, oslobodiť priestor námestia od bariér a sprístupniť jeho plochy a prvky užívateľom“. Do súťaže sa nakoniec prihlásilo 14 návrhov.

Sedemčlenná porota

O výsledkoch rozhodla sedemčlenná porota v zložení: Igor Marko (predseda poroty, architekt pôsobiaci v Londýne), Ľubica Vitková (zástupkyňa, dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity), Virgil Droppa mladší (zástupca autorov), Tamara Reháčková (krajinná architektka), Jakub Grossáni (riaditeľ developmentu HB Reavis Slovakia), Ingrid Konrad (hlavná architektka Bratislavy mesta) a Iľja Skoček (autorizovaný architekt).

Aj keď sa súťaže zúčastnilo až 14 návrhov, prvá ani druhá cena nakoniec neboli vyhlásené. „Ide o čisto technickú vec. Víťazný návrh bol penalizovaný z toho dôvodu, že nie je dopracovaný v takej podobe, v akej by sme ho potrebovali na realizáciu,“ uviedol predseda poroty Igor Marko. 

Ako najlepší návrh premeny námestia ocenila porota návrh skupiny architektov v zložení: Matúš Antolík, Miroslava Daňová, Peter Lényi, Marián Lucký, Michal Marcinov, Andrej Morávek a Katarína Stanislavová. Ich návrh oproti ostatným vynikal tým, že upravoval celkové námestie tak, že ponechal jeho základné črty. Dominantou zostáva aj fontána. „Je to návrh, s ktorým sa dá pracovať a teším sa, že ho môžeme posunúť do realizačnej fázy,“ uviedol I. Marko.

Autori zariskovali

Námestie by si malo zachovať spoločenskú funkciu. Pribudnúť by na ňom mala zóna pre deti i multigeneračné ihrisko. Samotní autori priznávajú, že istým spôsobom riskovali. „My to námestie máme radi také, aké je teraz. Mali sme takú ambíciu, aby sme spravili čím menej, tak sme zariskovali. Náš návrh tak bol čitateľnejší a priehľadnejší,“ uviedol pre TREND Reality Peter Lényi zo štúdia 2021 architekti.

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal hovorí, že s revitalizáciou námestia by sa malo začať budúci rok. Rozpočet premeny nevedel vyčísliť. „Hotová by však mala byť budúci rok,“ uviedol I. Nesrovnal.

Pozrite sa, ako sa zmení Námestie slobody v Bratislave

Detské ihrisko na Námestí slobody Zdroj: M. Antolík, M. Daňová, P. Lényi, M. Lucký, M. Marcinov, A. Morávek, K. Stanislavová.

„Na návrhu oceňujem najmä prvky, ktoré podporujú živé a aktívne využívanie námestia pre zábavu, šport, alebo len príjemný oddych a osvieženie. Teším sa na spoluprácu pri realizácii projektu, zároveň verím, že aj ďalšie bratislavské firmy prejavia záujem pomôcť zlepšiť mesto, v ktorom žijeme a prispejú na revitalizáciu námestia finančne, prácou alebo materiálom,“ povedal Head of Development spoločnosti HB Reavis Slovakia Jakub Gossányi.