Spoločnosť V-arms miestneho podnikateľa navrhuje postaviť na parkovisku medzi terasovým panelákom na Jungmannovej ulici a domami na Vavilovovej ulici v blízkosti predajne TPD päťpodlažný garážový dom.

Hromadná garáž má slúžiť na dva typy parkovania. Na podzemnom a prízemnom podlaží majú byť otvorené parkovacie miesta, kým na ďalších troch nadzemných podlažiach sú navrhnuté uzatvárateľné parkovacie boxy.

Voľných parkovacích miest má byť 72 a uzatvárateľných boxov 171. Objekt má mať zelenú strechu, na ktorú bude vyvedené schodisko a výťah. Príjazd do garážového domu má zostať rovnaký ako prístup na súčasné parkovisko.

Pozemok pod súčasným parkoviskom s rozlohou 1 606 m2 patrí mestu. Investor sa s ním teda ešte musí dohodnúť na odkúpení alebo prenájme. Predpokladaný začiatok výstavby zatiaľ stanovil na marec budúceho roku s dokončením v decembri. Investíciu odhaduje na 2,1 milióna eur.

Na parkovisku medzi panelákmi má vyrásť garážový dom

Garážový dom Vavilovova Zdroj: V-arms

Pred začiatkom výstavby bude potrebné vybudovať náhradné parkovacie miesta, s ktorými investor počíta ako s trvalými státiami popri miestnych komunikáciách.

Projekt pôvodne počítal s piatimi nadzemnými podlažiami a 257 státiami, z toho voľné prístupných malo byť 50. Spoločnosť V-arms odovzdala v novembri minulého roku mestskej časti petíciu s vyše osemsto podpismi za výstavbu garážového domu.

Mestská časť odporúčala projekt upraviť. Podľa komisie Územného plánu, výstavby a dopravy sa mal znížiť o jedno podlažie, prepojiť s terasou na Jungmannovej ulici a fasádu riešiť s popínavou zeleňou. Mestská časť tiež odporučila mestu, aby pozemok investorovi nepredávalo, ale prenajalo.

Magistrát však v záväznom stanovisku z júna tohto roku nesúhlasil s pôvodným zámerom. Návrh považoval za neúmerné zaťaženie pozemku. „Objemom a výškovou hladinou bez doloženého svetlotechnického posudku je v tesnom kontakte s jestvujúcou obytnou zástavbou,“ píše sa v stanovisku magistrátu.

Projekt navyše podľa mesta nezvyšuje kvalitu územia, keďže znižuje aktuálny počet voľne prístupných parkovacích miest. Z pohľadu funkčného využitia plôch je však v súlade s územným plánom.

Investor preto garážový dom znížil o jedno podlažie, zvýšil počet voľne dostupných státí a predložil na posúdenie vplyvov na životné prostredie aj svetlotechnický posudok, hlukovú a imisnú štúdiu.