Pozemky, ktorých sa projekt týka, sú od roku 1998 využívané na ťažbu štrkopiesku. Aj keď ťažbu začalo Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice, neskôr v nej pokračovala spoločnosť Sehring Bratislava, ktorá s mestom podpísala zmluvu o  prenájme.

Už pri podpise zmlúv bolo jasné, že investor bude hľadať využitie jazier, ktoré vznikli po ťažbe. Nemecká spoločnosť počas uplynulých 15 rokov pracovala na potrebnej dokumentácii, bez výsledného efektu. Tak v roku 2006, ako aj o tri roky neskôr sa predložené materiály výraznejšie neposudzovali.

V roku 2011 sa uskutočnila nová verejná obchodná súťaž na prenájom pozemkov. Jej víťazom sa stala opäť spoločnosť Sehring Bratislava, ktorá uspela s projektom Biskupickej lagúny. Firma sa v podkladoch zaviazala, že do konca roka 2020 ukončí ťažbu v dvoch samostatných vodných plochách a následne zrekultivuje územie.

Už v roku 2014 sa pritom predpokladalo, že by obe vodné plochy mohli byť prepojné. „Z hľadiska možnosti zachovania výbornej kvality vody na kúpanie, ktorá bola na ložisku monitorovaná, je vhodné rozšírenie a prehĺbenie menšej vodnej plochy a vzájomné prepojenie oboch vodných plôch,“ písalo sa v podkladoch, ktoré posudzovali úrady v roku 2014.

Aktuálne sa rozbehlo nové kolo verejných prerokovaní. „Dôvodom obstarania urbanistickej štúdie je záujem spoločnosti Sehring Bratislava o zväčšenie vodnej plochy, ktorá po ukončení ťažby štrkopieskov bude slúžiť obyvateľom pre rekreáciu v prírodnom prostredí a súčasne v zázemí vodnej plochy vytvoriť podmienky pre rozvoj záhradkárskej a chatovej osady,“ píše sa v oficiálnom ozname.

Na okraji Bratislavy pripravujú nový rekreačný rezort

Biskupická lagúna Zdroj: Sehring Bratislava

Nemecká spoločnosť chce na jednej strane zrealizovať rekultiváciu územia, na strane druhej by chcela pokračovať v ťažbe na susedných pozemkoch. Dôvodom má byť dopyt po štrkopiesku pri výstavbe diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7.

Zmeny majú prebehnúť v dvoch etapách. Prvá po skončení ťažby v roku 2020 predpokladá vytvorenie podmienok pre rekreáciu na pobreží a vodnej ploche. Druhá etapa má prebehnúť po ďalšej fáze ťažby a na jej mieste by mala vzniknúť nová vodná plocha a územie určené na výstavbu záhradkárskej a chatovej osady.

Či tento plán prejde je zatiaľ otázne. Isté je, že pri Bratislave vznikne o tri roky nová rekreačná oblasť. Štúdia predpokladá, že na mieste by mali vzniknúť pláže z vyťaženého štrku a piesku, viacúčelové plochy so zeleňou, ihriská, bežecké trasy, stánky s občerstvením aj miesta pre rekreačných rybárov.