Partner spoločnosti Lordship pre Česko a Slovensko Juraj Šaštinský predpokladá vyhlásenie dvojkolovej súťaže na jeseň tohto roku. Príprava podkladov na vyhlásenie súťaže podľa neho finišuje v týchto dňoch.

Predchádzala jej dohoda dvojice väčšinových vlastníkov pozemkov a budov v bloku medzi ulicami Rajská, Dunajská a Špitálska. Lordship a Tesco podpísali vo februári zmluvu o spolupráci, v ktorej sa dohodli na spoločnom postupe pri revitalizácii lokality.

„Spoločnosť Lordship už v minulosti opakovane deklarovala záujem transparentne riešiť budúcu podobu a revitalizáciu bloku Kamenného námestia. Ako najtransparentnejší spôsob verejnej diskusie o podobe priestoru preto vnímame verejnú medzinárodnú urbanisticko-architektonickú súťaž,“ hovorí J. Šaštinský.

Podmienky súťaže bude ešte pripomienkovať mesto, odborným garantom má byť hlavná architektka Ingrid Konrad. Následne ich overí Slovenská komora architektov, ktorá Lordship dlhodobo vyzývala na vyhlásenie súťaže.

„Investor má skúsenosti s prípravou takejto súťaže. Je potrebné pripraviť kombinovanú súťaž s vyzvaním významných zahraničných a domácich ateliérov a prístupnú aj mladej generácii. Zahraniční architekti spolu s našimi prinesú určite nový pohľad na centrum Bratislavy,“ napísali koncom minulého roka vo výzve profesori Ján Bahna a Štefan Šlachta.

Súčasne je podľa nich dôležité nominovať objektívnych a skúsených porotcov bez záväzkov k investorovi. „Takto by mala z víťazných návrhov vzniknúť idea, ktorá by integrovala existujúce objekty do novej koncepcie a bola základom pre zmenu územného plánu zóny,“ napísali uznávaní architekti.

Nové Kamenné námestie predstavia do roka

Čo umožňuje súčasný územný plán Zdroj: Siebert + Talaš

Lordship hovorí o medzinárodnom zastúpení v komisii, v ktorej majú súťažné návrhy hodnotiť nezávislí renomovaní experti z oblasti architektúry, urbanizmu, krajinotvorby či verejnej zelene.

Britský developer, ktorý pôsobí na slovenskom trhu od roku 2003, prišiel s projektom prebudovania zanedbaného centrálneho námestia už pred ôsmimi rokmi. Ukázal aj vizualizácie s predstavou, ako by mohlo námestie a jeho okolie vyzerať.

Vlani predstavil urbanistickú štúdiu od ateliéru Siebert + Talaš, ktorá predpokladá obnovu historickej stopy zástavby. Nové budovy by sa mali výškou prispôsobiť okolitým stavbám. Parkovanie má byť umiestnené do podzemia. Kamenné námestie by malo na okolité ulice nadväzovať tradičnými pasážami.

Územie by malo z 30 percent slúžiť na bývanie a zo 70 percent na občiansku vybavenosť, aby žilo po celý deň a prilákalo ľudí. Obnova by tak mala priniesť obchody, reštaurácie, administratívu, hotely, kultúrne, športové aj zdravotnícke zariadenia. Mal by tu byť aj dostatok zelene.