Lordship prišiel s projektom prebudovania zanedbaného centrálneho námestia už pred ôsmimi rokmi. Ukázal aj vizualizácie s predstavou, ako by mohlo námestie a jeho okolie vyzerať.

Štúdia ateliéru Siebert + Talaš predpokladá obnovu historickej stopy zástavby. Nové budovy sa výškou prispôsobia okolitým stavbám. Parkovanie má byť umiestnené do podzemia.

Územie by malo z 30 percent slúžiť na bývanie a zo 70 percent na občiansku vybavenosť, aby žilo po celý deň a prilákalo ľudí. Obnova by tak mala priniesť obchody, reštaurácie, administratívu, hotely, kultúrne, športové aj zdravotnícke zariadenia. Mal by tu byť aj dostatok zelene.

Kľúčovým riešením bloku Kamenného námestia nadväzujúcim na okolité bloky by mali byť tradičné pasáže, typické pre okolitú zástavbu v centre mesta, uvádza Lordship.

„Ako najtransparentnejší spôsob verejnej diskusie o podobe priestoru vnímame verejnú medzinárodnú urbanisticko-architektonickú súťaž,“ hovorí Juraj Šaštinský, partner Lordship pre Slovensko a Česko.

Investor počíta s vyhlásením dvoch súťaží – na návrh architektonického riešenia a na stvárnenie verejného priestoru prepájajúceho Kamenné námestie s Námestím SNP. Vyhlásiť ich hodlá v najbližších mesiacoch v spolupráci s mestom. Z ich výsledkov by mali vyplynúť zmeny v územnom pláne.

Mesto stále vlastní časť pozemkov vo vyše 3,5-hektárovom území ohraničenom ulicami Rajská, Dunajská a Špitálska. Vlani na jeseň ich ponúklo na predaj bez súťaže, čo vzbudilo odpor aktivistov a verejnosti. Takmer 3 600 štvorcových metrov má podľa znaleckého posudku hodnotu 1,785 milióna eur. O predaji či prenájme majú mestskí poslanci rokovať opäť.

Mesto si chce aj po predaji pozemkov ponechať vplyv na budúcu podobu Kamenného námestia. Práve preto požaduje od investora architektonické súťaže a nechá si právo veta na všetky rozhodnutia, aby mohlo predaj zrušiť bez zdĺhavých súdnych sporov.

Doplnené 21. mája o 16.00 o stanovisko mesta:

„Mesto navrhovalo predať alebo prenajať svoju časť Kamenného námestia v záujme dotvorenia a zrevitalizovania celého priestoru, k čomu investor urobil aj verejnú prezentáciu. Poslanci rozhodnutie o predaji resp. dlhodobom prenájme odložili a mesto sa momentálne zaoberá možnosťami revitalizácie Kamenného námestia a jeho očistenia od vizuálneho smogu. Komplexnejšie s víziou dlhodobejšej perspektívy sa bude priestorom znovu zaoberať v lete alebo na jeseň tohto roku podľa zámerov väčšinových vlastníkov priestorov v danej lokalite,“ opísal aktuálny postup mesta jeho hovorca Stano Ščepán.