Cieľom je znižovať nájomné

Nové kreatívne centrum, ktorého oficiálny názov ešte nie je definitívne určený, má fungovať vďaka viaczdrojovému financovaniu. „Zásadný rozdiel je v tom, že v Pradiarni sme neboli otvorení verejnosti, tu to bude naopak,“ vysvetľuje Š. Kliman. Prevádzku, údržbu budovy, náklady na energie a splátky úveru pokryje nájomné za priestory.

Ateliéry však nemajú vysokým nájomným dotovať kultúrnu prevádzku, podieľať sa majú skôr na jej obsahu. Financovaná by mala byť z príjmov z gastro zariadenia a z grantov, podobne ako je to bežné v kultúrnych a kreatívnych centrách v Európe. „Základný princíp, na rozdiel od klasických developerov a správcov nehnuteľností, je držať nájomné čo najnižšie ako sa dá. Hneď, ako to ekonomika dovolí, nájomné sa zníži,“ zdôrazňuje V. Csino.

Nová Cvernovka na Račianskej ožíva

Nová Cvernovka - Ateliér Svetlík Zdroj: TREND Reality

Podmienky prenájmu z Pradiarne sa nezopakujú, vedeli Cvernovkári už v čase, keď sa museli vysťahovať. Hoci je nájomné v tvoriacom sa centre na Račianskej vyššie, ateliéry si zväčša zracionalizovali priestory a konečná suma sa tak nemusí priveľmi líšiť.

Dlhodobé plány

Hoci zatiaľ sa práce sústreďujú najmä na budovu školy, Nadácia Cvernovka má pripravené plány pre dlhodobý rozvoj celého areálu. Návrhy tvorí tím architektov z Cvernovky, ktorí sa podľa svojich časových možností priebežne zapájajú do plánovania. Zmluvný záväzok voči Bratislavskému kraju hovorí, že do roka od podpisu zmluvy má nadácia predstaviť koncept využitia internátu.

Návrh je už pripravený, počíta s doplnením kreatívneho centra o funkciu ubytovania a verejnú funkciu pre kraj a mesto. Prvýkrát ho predstavia na diskusii v rámci programu 1. mája, kde sa bude debatovať o plánoch s areálom. Ešte pred predložením na schválenie krajskému zastupiteľstvu plánujú zakladatelia nadácie návrh predstaviť vedeniu a poslancom župy.

Nová Cvernovka na Račianskej ožíva

Nová Cvernovka Zdroj: TREND Reality

V areáli plánujú postupne vybudovať parkovisko, športoviská, komunitné záhrady, rezervoáre na dažďovú vodu, bývalé garáže sa majú prebudovať na galériu. Dlhodobé plány počítajú aj s ďalšími ekologickými zásahmi do budov aj do areálu, ktorý má byť členený na verejnú a poloverejnú časť.

Motiváciou je ukázať, ako môžu komunitné projekty posunúť spoločnosť dopredu a otvoriť debatu, ktorá by mohla napokon viesť k vytvoreniu podmienok na budovanie podobných centier. Aby sa štát a samosprávy nezbavovali nepotrebných budov predajom, ale hľadali partnerov na ich nové využitie, hoci len dočasné.

Nová Cvernovka na Račianskej ožíva

Nová Cvernovka Zdroj: TREND Reality

Podľa zakladateľov Nadácie Cvernovka takéto projekty narážajú na neschopnosť porozumieť ich odlišnému spôsobu fungovania, zároveň aj na obmedzené možnosti ich financovania. Slovenské banky napríklad nemôžu poskytnúť úver na základe dlhodobého prenájmu budovy, ako je to v iných krajinách, vrátane Česka. Samosprávy zas nemôžu založiť majetok v prospech iných subjektov, ak by chceli vytvoriť spoločný podnik. Obvyklý ekonomický model kreatívnych a kultúrnych centier v Európe tak na Slovensku ani nie je možný.

Debata o tom, ako by podobné projekty mohli byť životaschopné, bude súčasťou podujatia 1. máj – Deň otvorených ateliérov. Od 10. do 22. hodiny budú otvorené nové ateliéry na Račianskej 78. Okrem toho sa budú v kreatívnom centre konať koncerty, čítačky, výstavy, predstavenia a worshopy pre deti či premietanie filmov.