Kreatívna komunita, ktorá prirodzene vznikla v priestoroch bývalej textilnej továrne v bratislavskom Ružinove, musela Cvernovku opustiť v júni minulého roka. Nadácii sa totiž nepodarilo dohodnúť na vybudovaní kreatívneho centra s novým vlastníkom areálu, developerskou spoločnosťou YIT Slovakia.

Nadácii sa však podarilo nájsť nové priestory, keď prijala ponuku Bratislavského samosprávneho kraja na dlhodobý prenájom šesť rokov opusteného areálu bývalej chemickej priemyslovky. Okrem dvoch budov – samotnej školy a internátu, je tu aj štvorhektárový dvor, ktorý by mal slúžiť verejnosti.

Nová Cvernovka na Račianskej ožíva

Nová Cvernovka - Areál Strednej priemyslovej školy chemickej na Račianskej ulici Zdroj: Nadácia Cvernovka / Viktor Szemzö

Zhruba polovica ateliérov z Cvernovky sa hneď v lete presťahovala do budovy internátu, ďalší si našli iné priestory. Už v lete sa spustili práce na čistení dvora a vypratávaní budovy školy. Nadácia zaistila financovanie a pustila sa do rekonštrukcie. Škola prešla kompletnou rekonštrukciou elektriny, vody, kúrenia, strechy, odstránili sa plesňou kontaminované omietky a postupne sa začali meniť dispozície pre nové ateliéry. Rekonštrukcia budovy do funkčného stavu trvala pol roka, kolaudácia zmeny účelu je v pláne v septembri.

Ateliéry, coworking, gastro aj kultúra

Budova školy má hrubú podlahovú plochu osemtisíc štvorcových metrov na jednom podzemnom a šiestich nadzemných podlažiach. Pri hlavnom vchode zostala pôvodná recepcia, vzniká tu multifunkčný kultúrny priestor s gastro zariadením a budú tu sústredení retailoví nájomníci, priestor tu majú Artattack či predajňa detských odevov Mile.

Prízemie bude mať teda verejný charakter. Produkty z ateliérov nájdu návštevníci v obchodoch a v multifunkčnej sále sa budú konať koncerty a iné kultúrne akcie, prednášky, tvorivé dielne a ďalšie podujatia. Na poschodiach je zhruba štyridsať ateliérov a dielní, na najvyššom podlaží vznikne coworkingový priestor, knižnica zameraná na kreatívne odvetvia a komunitná kuchynka s terasou.

Nová Cvernovka na Račianskej ožíva

Nová Cvernovka - recepcia Zdroj: TREND Reality

„Väčšina ateliérov je už vybudovaná, pozornosť sa sústreďuje na kultúrny priestor, ktorý otvoríme na jeseň,“ hovorí Boris Meluš z Nadácie Cvernovka. Dodáva, že budova je takmer plne obsadená. Osemdesiat percent nájomníkov tvoria pôvodní Cvernovkári. „Zvyšok sú noví nájomcovia dopĺňajúci funkcie, ktoré sme tu chceli mať, napríklad tlačiareň, stolár či zvárač,“ približuje. Na dennej báze bude v Novej Cvernovke pracovať 150 ľudí.

Náročný rozbeh projektu

„Náš vstup do tohto projektu bol názornou ukážkou absolútnej naivity, neznalosti a neskúsenosti,“ smeje sa dnes Viliam Csino z Nadácie Cvernovka. „Ale aj radosti a odhodlania,“ dopĺňajú Boris Meluš a Šymon Kliman. Priznávajú, že budova bola v oveľa horšom stave, ako pôvodne očakávali a záväzok preinvestovať v prvom roku 350-tisíc eur už takmer trojnásobne prekročili.

Nadácia sa stará o obnovu infraštruktúry a spoločných priestorov, teda chodieb, schodísk, strechy, toaliet, kultúrneho priestoru a dvora. Jednotlivé ateliéry si nájomníci budujú sami na vlastné náklady. Hodnotu doteraz vykonaných prác odhaduje správca nadácie Branislav Čavoj na zhruba 900-tisíc eur. Z toho 550-tisíc eur pokryli úvery, ďalšieho štvrť milióna stála kotolňa a zvyšok zahŕňa investície nájomníkov, hodnotu dobrovoľníckej práce a materiálu darovaného sponzormi.

Nielen rekonštrukčné práce ale aj samotné získanie financovania sa ukázalo náročnejšie, než kreatívci pôvodne predpokladali. Rokovanie s bankou sa naťahovalo a nezaobišlo sa bez potreby zábezpeky, ktorú musela vyskladať štvorica zakladateľov nadácie. Práce sa však už rozbehli a robotníkov bolo treba zaplatiť. Podarilo sa to vďaka menším crowdfundingovým projektom a pôžičkám budúcich nájomníkov.

Pre nutnosť zabezpečiť bankový úver nadácia siahla aj po pôžičke od zahraničnej inštitúcie zameranej na financovanie spoločensky orientovaných projektov. Poľský fond TISE SA poskytol 350-tisíc eur zabezpečených Programom EÚ pre zamestnanosť a sociálne inovácie (EaSI). Slovenské banky totiž zatiaľ nie sú partnerom programu založeného na podporu kvalitných a inovatívnych pracovných miest.

Nová Cvernovka na Račianskej ožíva

Nová Cvernovka - komunitná dieľňa Zdroj: TREND Reality