Pre firmy sú kancelárie jednou z možností, ako ušetriť náklady. Konsolidácia priestorov a znižovanie počtu zamestnancov preto najviac ovplyvnia dopyt po administratíve v tomto roku. Uvádza to štúdia Európsky prieskum medzi majiteľmi a nájomcami 2009 konzultačnej spoločnosti Cushman & Wakefield. Na prieskume realizovanom koncom minulého roka sa zúčastnilo 750 nájomcov a majiteľov z celej Európy, pričom stredná Európa bola zastúpená 13 percentami. Štúdia predstavuje akýsi manuál pre developerov aj nájomcov pri vyjednávaní o nájomných zmluvách, ktorý mapuje súčasné trendy vo využívaní administratívnych priestorov a predstavy a zámery oboch strán.

Prieskum ukázal, že vyše polovica nájomcov zmenila spôsob využívania priestoru, a to spoločným pracoviskom, prácou z domu alebo flexibilnejším pracovným časom. Hoci až polovica firiem v Británii predpokladá, že priestor na zamestnanca sa zníži, stredoeurópski nájomcovia s takouto zmenou takmer nepočítajú. Dôvodom môže byť aj menej veľkorysá výmera v súčasnosti. Kým na západe pripadá na jedného zamestnanca 13,7 štvorcového metra, v strede Európy je to 10,9.

Podľa prieskumu vyše polovica majiteľov očakáva zvýšenie motivačných opatrení, ktoré pritiahnu nájomcov, zatiaľ čo len tretina počíta so znižovaním základného nájomného. Tento postup je zo strany prenajímateľov logický. Ani slovenskí developeri nie sú výnimkou. V ostatných rokoch sa výška nájomného v širšom centre Bratislavy držala prakticky na rovnakej úrovni 12 – 14 €/m2/mesiac. Aj v súčasnosti pri nových zmluvách radšej predĺžia obdobie neplatenia nájomného aj na pol roka či viac, prípadne upravia priestor na vlastné náklady, ako by mali zľaviť zo základnej ceny. V Bratislave začali majitelia ponúkať nájomcom rôzne výhody koncom minulého roka a tento trend bude pokračovať. A viditeľnejšie.