Podľa zámeru ide o výstavbu prekladiska na Továrenskej ulici v malackom priemyselnom parku.

„Takýto zámer nemôžem podporiť, keďže by sme ťažko naloženými kamiónmi z Rohožníka zaťažili Ulicu Duklianskych hrdinov pred nemocnicou a diaľničný nadjazd,“ upozornil J. Říha s tým, že spoločnosť nerešpektuje toto, už dávnejšie formulované stanovisko mesta.

Investor hovorí, že dopravu nezaťaží

Primátor takisto spochybnil vydanie súhlasného stanoviska okresným dopravným inšpektorátom (DI) v Malackách, podľa neho na to neexistuje nijaký relevantný podklad.

„Je to veľmi zvláštne, a môžem sa iba domnievať, čo je za tým,“ napísal J. Říha. Naznačuje dokonca, že ak názor mesta bude ignorovaný, „začne verejne hovoriť, ako sa veci majú, a potom budú mnohí prekvapení, aj tí riaditelia polície, ktorí teraz zatvárajú oči“.

Investor, spoločnosť Alas Slovakia, v stanovisku upozornil, že Říhove vyjadrenia nie sú pravdivé.

„Zvolená trasa zaťaží prepravu o 0,01 percenta, čo predstavuje šesť nákladných vozidiel denne, pričom bola zvolená trasa tak, aby sa vyhla malackej nemocnici,“ uviedla spoločnosť v liste primátorovi, ktorý poskytla TASR.

„K súhlasnému stanovisku s vydaním územného rozhodnutia zo strany Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) sa naša spoločnosť dopracovala po dlhodobom úsilí a vykonaní aj doplňujúcich zmien v projektovej dokumentácii,“ uvádza spoločnosť v písomnosti.

Poukázala tiež na to, že Říhove vyjadrenia poškodzujú dobré meno spoločnosti a ak by sa opakovali, firma je pripravená brániť sa právnou cestou.

Inšpektorát mal postupovať správne

Hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave Veronika Slamková v súvislosti s napadnutým rozhodnutím polície upozornila, že dopravný inšpektorát rieši otázky bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky s dôrazom najmä na bezkolízne riešenie organizácie dopravy.

„Tak, ako aj v iných prípadoch, tak aj vo veci vydania uvedeného súhlasného záväzného stanoviska sa pri svojej činnosti riadil všeobecne záväznými právnymi predpismi za využitia technických noriem a technických predpisov, ktoré riešia alebo sa dotýkajú predmetnej problematiky,“ zdôraznila.

Informovala tiež o tom, že voči postupu príslušníka okresného dopravného inšpektorátu podal primátor Malaciek 16. marca podnet na preskúmanie.

„Príslušný nariadený orgán vyhodnotil postup DI v Malackách ako správny,“ doplnila V. Slamková.