Na základe návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa, ktorý na rokovanie vlády predložil Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, poskytne štát dotáciu vo výške 1,5 milióna na pripravovaný športový komplex v Malackách.

Odhadované náklady na výstavbu centra, ktoré bude zahŕňať hokejovú i multifunkčnú halu, sú vo výške 5,5 milióna eur.

Podľa primátora mesta Juraja Říhu dotácia pre športový komplex dáva ďalšie reálne kontúry projektu.

„Vnímam to ako potvrdenie kvality nášho projektu, ktorý presvedčil aj členov vlády, aby ho podporili,“ povedal primátor bezprostredne po hlasovaní ministrov.

„Získanie tejto vysokej dotácie nám výrazne pomôže s výstavbou. Naplnili sme tým i záväzok k poslancom nášho zastupiteľstva, že sa pokúsime získať externú finančnú podporu,“ dodal šéf malackej samosprávy.

Športovo-tréningové centrum so zázemím pre športovcov i divákov postavia v areáli bývalej píly. Financovanie je naplánované ako kombinácia viacerých zdrojov - okrem štátnej dotácie aj mestskými financiami a investičným úverom.

Vláda takisto sumou 1 075 000 eur podporí rekonštrukciu krytej plavárne v Šali. Plaváreň, ktorá patrí medzi šesticu areálov na Slovensku s 50-metrovým bazénom, je zatvorená od apríla 2019.

Mesto má plán jej rekonštrukcie a odkúpenia od spoločnosti Duslo, ktorá má plaváreň v majetku. Investičné náklady na rekonštrukciu sú odhadované na približne 1,1 milióna eur.

Nájdenie zdrojov na túto rekonštrukciu je podmienkou pre odkúpenie plavárne od chemickej spoločnosti, ktoré môže mesto zrealizovať za pol milióna eur v piatich ročných splátkach.

Vláda takisto rozhodla o vyčlenení 550-tisíc eur na rekonštrukciu historickej budovy mestského úradu v Tvrdošíne, postavenej v roku 1873, vrátane rekonštrukcie a modernizácie kultúrno-spoločenskej sály.

Štátnu dotáciu majú využiť aj v Medzibrode v Banskobystrickom kraji pri dokončení rekonštrukcie a rozšírenia kapacít tamojšej materskej školy, ďalších 134-tisíc eur pôjde na výstavbu športového areálu pozostávajúceho z viacúčelového ihriska s umelým povrchom a voľnočasovej fitzóny v obci Oreské v okrese Skalica.