Účelom verejnej architektonickej súťaže, ktorú obec vypísala v decembri, bolo vytvoriť modernú a podnetnú budovu pre deti v predškolskom veku. Nová škôlka má stáť v areáli základnej školy, vyriešiť bolo preto treba funkčné a prevádzkové väzby a zároveň zaručiť obom objektom samostatnosť.

Budovu materskej školy pozostávajúcu z troch tried a spoločného priestoru a iných prevádzkových celkov mali účastníci súťaže doplniť návrhom vonkajších plôch, ihrísk a ich nadväzností.

Členovia poroty, architekti Danica Končeková, Marián Marcinka, Bohumil Kováč a Peter Sticzay-Gromski, spolu so starostom obce Jánom Kupcom vybrali koncom februára víťazný návrh, ktorý získal odmenu tritisíc eur. Ocenenie pre druhé miesto bolo dvetisíc a pre tretie tisíc eur.

Malá stredoslovenská obec pritiahla desiatky architektov do návrhu novej škôlky

Materská škola Selce - na druhom mieste skončil návrh SLLA Architects Zdroj: archinfo.sk / SLLA Architects

Malá stredoslovenská obec pritiahla desiatky architektov do návrhu novej škôlky

Materská škola Selce - tretí skončili architekti Schleicher s Taslerom Zdroj: archinfo.sk / Petra Schleicher, Ivan Tasler

Na víťaznom projekte bratislavského studia B52 porotu oslovil lineárny objekt v tvare L, ktorý sa elegantne zarezáva do svahu. Zárez krídla do svahu príjemne sprístupnil zelenú strechu.

Striedma, no zároveň dynamická materská škola má byť prepojením medzi vidieckym urbanizovaným prostredím a prírodou. Návrh zhodnocuje okolie ako také a prerastá ním. Deťom dáva podmienky na kontakt s exteriérom, úspornosťou a kultivovanosťou im dáva priestor na sebavyjadrenie.

Malá stredoslovenská obec pritiahla desiatky architektov do návrhu novej škôlky

Materská škola Selce - víťazný návrh studia B52 Zdroj: archinfo.sk / studio B52

Malá stredoslovenská obec pritiahla desiatky architektov do návrhu novej škôlky

Materská škola Selce - víťazný návrh - situačný výkres Zdroj: archinfo.sk / studio B52

Eliptický vonkajší priestor vytvára intímne átrium, ktoré je dopovedaním svahu. Podnecuje detskú zvedavosť a tvorivosť. Autori tvrdia, že sa pri krivke inšpirovali Fibonaccim.

Hmotovo je budova jednoduchým jednopodlažným objektom vsadeným do svahu. Transformácia základného tvaru určuje dva charaktery okolitých priestorov: chránené átrium, do ktorého sú orientované všetky hlavné miestnosti škôlky a druhý, multifunkčný priestor, pre zvedavejších, medzi budovou škôlky a školy, dotvorený pobytovými schodami.

Malá stredoslovenská obec pritiahla desiatky architektov do návrhu novej škôlky

Materská škola Selce - víťazný návrh - schémy Zdroj: archinfo.sk / studio B52

Konštrukčne navrhovaná budova pozostáva zo železobetónovej konštrukcie stropu s pochôdznou vrstvou a mohutnejším vykonzolovaním na juhu. Konzola je vyľahčená elegantnými eliptickými otvormi. Vnútorný priestor je otvorený a variabilný, absolútne bezbariérový. Objekt je priamo napojený na existujúcu budovu jedálne, ktorá tiež dostala zelenú strechu.

Aj keď architektonických súťaží je u nás stále pramálo, zdá sa, že trend sa zlepšuje a architekti majú možnosť porovnať svoje návrhy častejšie aj na Slovensku. Zlepšovať situáciu pomáhajú presvedčení starostovia v súhre s odborníkmi.

Malá stredoslovenská obec pritiahla desiatky architektov do návrhu novej škôlky

Materská škola Selce - víťazný návrh - pôdorysný rozvrh Zdroj: archinfo.sk / studio B52

Tak tomu bolo aj v tomto prípade. Súťaž inicioval známy architekt a obyvateľ obce Selce Štefan Moravčík. V spolupráci so samosprávou a kolegami architektmi sa mu podarilo vytvoriť kvalitné zadanie pre súťaž, ktorej výsledkom je nadčasový projekt, možná pridaná hodnota kvalitnej architektúry v urbanizme bežnej obce. Jeden z cieľov súťaže, navrhnutie inšpiratívneho prostredia pre deti, sa nesporne vydaril.

Malá stredoslovenská obec pritiahla desiatky architektov do návrhu novej škôlky

Materská škola Selce - víťazný návrh - pôdorys Zdroj: archinfo.sk / studio B52

Malá stredoslovenská obec pritiahla desiatky architektov do návrhu novej škôlky

Materská škola Selce - víťazný návrh - príchod do škôlky Zdroj: archinfo.sk / studio B52

Malá stredoslovenská obec pritiahla desiatky architektov do návrhu novej škôlky

Materská škola Selce - pôvodný stav územia Zdroj: archinfo.sk / studio B52