Parkovanie pri kancelárskom komplexe CBC Development patrí medzi najproblematickejšie v celej Bratislave. Vozidlá často parkujú v druhom rade, ktorý blokuje výjazd ďalších vodičov. Nájsť parkovacie stojisko býva umením. Združenie Cyklokoalíca vypočítalo, že len na samotnej vozovke parkuje nelegálne 20 až 30 vozidiel denne.

Majiteľ komplexu sa alarmujúcu situáciu rozhodol vyriešiť vytvorením nového parkoviska. Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto predložil zámer, ktorý navrhuje vytvoriť dočasné parkovisko na nezastavanom pozemku vedľa City Business Center V. Pozemok je dnes nevyužívaný.

Mestská časť žiadosti vyhovela a povolila majiteľovi pozemku vytvorenie parkoviska. „Parkovisko je navrhnuté s parkovacími stojiskami zo zatrávňovacích tvárnic s izoláciou proti úniku ropných látok. Komunikácie parkoviska sú navrhnuté z asfaltového betónu a chodníky z betónovej dlažby,“ píše sa v podkladoch.

Celkovo by tak v kancelárskom komplexe malo vzniknúť 99 parkovacích stojísk. Parkovisko má byť len dočasné. Mestská časť udelila povolenie na jeho používanie na 10 rokov. V praxi to znamená, že môže byť využívané do konca januára 2027.

Koniec divokému parkovaniu, CBC pripravuje nové parkovisko

Plocha, kde má vzniknúť parkovisko. Zdroj: Google Street View

Kancelársky komplex City Business Center tvorí päť blokov. Kým prvé dva vlastní developerská skupina HB Reavis, bloky III až V predal v roku 2014 developer Realitnému fontu spoločnosti Tatra Asset Management. Cena obchodu nebola zverejnená, okrem troch blokov však nový majiteľ získal aj spomínaný pozemok, na ktorom vznikne parkovisko.