J&T Real Estate pripravuje na nasledujúce roky výstavbu projektov ako Eurovea 2, Klingerka, dokončenie Panorama Business či Nové Lido. Ich prepojenie s Zuckermandlom a River Parkom zahrnul pod koncept Spojená Bratislava. Spolu má ísť o investíciu vo výške 1,2 miliardy eur.

Jej súčasťou je aj vybudovanie električkovej trate od Starého mosta cez Euroveu a Košickú ulicu s napojením na existujúcu ružinovskú radiálu a odbočka zo Starého mosta do budúcej petržalskej štvrte Nové Lido. Celkovo ide o 4,2 kilometra koľajníc.

„Súčasný stav koľajovej dopravy nezohľadňuje rozvoj a potreby mesta v priestore, kde vzniká jeho nové centrum. Našimi návrhmi nechceme riešiť iba obsluhu rozvíjajúcich sa území, ale pozeráme sa na dopravu v meste komplexne a v širšom meradle. Naše návrhy električkových tratí vytvárajú možnosti rozvoja električky juhovýchodným smerom Vrakuňa, Podunajské Biskupice a tiež predpoklady pre jej začlenenie do systému integrovanej dopravy,“ hovorí Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.

Kadiaľ pôjde električka od Eurovey? J&T Real Estate ukázal podrobnosti

Navrhnutá električková trať - vizualizácia Dulovho námestia Zdroj: J&T Real Estate

Vznik ďalších radiál a vnútorného mestského okruhu podľa Radoslava Grečmala z projektantskej spoločnosti GFI zvýši bezpečnosť celej električkovej dopravy, pretože umožní v prípade výpadku zmeniť trasy liniek. Táto možnosť dnes podľa neho Bratislave chýba.

Čaká sa na stanovisko mesta

Na projekte Nové Lido a tamojšej električke ešte developer pracuje a vyžaduje si aj zmeny v územnom pláne. Projekt vetvy Košická a možné neskoršie rozšírenie aj na Prístavnú ulicu už predstavil aj mestským poslancom a komisii dopravy. JTRE už požiadal magistrát aj o stanovisko k zámeru, ktoré je prvým krokom v povoľovacom procese.

Kým developer hovorí, že reakcia zo strany poslancov bola optimistická, niektorí zástupcovia občanov to vidia inak. „Netvrdím, že na konci dňa by sme sa nedohodli. Ale sústavné obchádzanie ľudí, ktorí tu žijú, zlomí mestu krk,“ napísala na sociálnej sieti Lucia Štasselová. Členka komisie dopravy Iveta Plšeková tiež nevnímala prijatie pozitívne.

Vetva Košická je navrhnutá s odbočením zo Starého mosta na Pribinovu ulicu popred budovu Umelky, pokračuje celou dĺžkou plánovaného bulváru Pribinova až pod Most Apollo. Následne má viesť popri Košickej ulici, za križovatkou s Prievozskou prejsť do stredového pásu, odbočiť na Miletičovu ulicu a z nej sa napojiť na existujúcu ružinovskú radiálu.

Zmeny pred SND aj na trhovisku

Na tejto trase sú navrhnuté zastávky na začiatku Eurovey, pri Panorama Business, za križovatkami s Prístavnou a Prievozskou ulicou, na Dulovom námestí a pri trhovisku Miletičova. Zastávky sú podľa R. Grečmala navrhnuté v približne päťstometrových odstupoch. Po dobudovaní vetvy Lido s dvomi zastávkami vznikne prepojenie plánovanej novej štvrte s centrom mesta.

Najväčšie otázniky vyvolalo umiestnenie trasy pomedzi novú budovu Slovenského národného divadla a námestie M. R. Štefánika. „Traťou nenarušíme rozptylový priestor pred divadlom, ktorý je o úroveň vyššie ako plánovaná trať. Rovnako ani možnosť konania podujatí na námestí, ktoré sa končí hranou s fontánou, už teraz je tam bariéra,“ vysvetľuje R. Grečmal. Dodáva, že vybudovanie koľají si vyžiada premiestnenie Kaskád, dielo akademického sochára Petra Rollera, o čom sa podľa architekta už rokuje.

Kadiaľ pôjde električka od Eurovey? J&T Real Estate ukázal podrobnosti

Navrhnutá električková trať - vizualizácia bulváru Pribinova Zdroj: J&T Real Estate

Navrhnutá trať tiež ovplyvní centrálne trhovisko, kde sa počíta s vedením koľají na jeho okraji, kde je dnes rad stánkov. Rovnako by sa musel zmenšiť aj parčík na rohu Miletičovej a Záhradníckej, kde by mala trať odbočovať a napojiť sa na ružinovskú radiálu. Rokovania s mestskou časťou Ružinov sú ešte len v pláne.

Podľa P. Pelikána však už JTRE uzavrelo memorandum o spolupráci s HB Reavisom, ktorý má na trase pozemok po bývalej Rybe pri zjazde z Mosta Apollo. Developer ho kúpil, aby tu mohol vybudovať zastávku svojej plánovanej lanovky z Petržalky k novej Stanici Nivy.

Prepojenie s prímestskou dopravou

Obe spoločnosti požiadali o štatút významnej investície v súvislosti s rozsiahlymi investíciami v lokalite Nív. V rámci nového centra mesta tu HB Reavis stavia Twin City, Stanicu Nivy a plánuje ďalšie projekty na mieste zatvoreného Apollo Business Centra a na rohu Košickej ulice. Na vyjadrenie vlády zatiaľ čakajú.

P. Pelikán však tvrdí, že električku postavia aj bez získania štatútu, rovnako sa vyjadril aj šéf developmentu v HB Reavise Jakub Gossányi o plánovanej lanovke.

Kadiaľ pôjde električka od Eurovey? J&T Real Estate ukázal podrobnosti

Navrhnutá električková trať - pohľad na bulvár Pribinova od Šafárikovho námestia Zdroj: J&T Real Estate

JTRE chce okrem primárneho riešenia dopravy v lokalite s mohutnou výstavbou potiahnuť električku až po vyústenie budúcej R7 pri Prístavnom moste a po stanicu prímestskej železnice vo Vrakuni.

„Rozvoj vnútromestskej električkovej siete považujeme za jedinú efektívnu cestu, ako odbremeniť staré aj nové centrum od automobilovej dopravy. Očakávame napríklad, že vybudovaním vetvy Košická a Prístavná by mohlo dôjsť k úbytku individuálnej automobilovej dopravy v zóne Chalupkova až o 30 percent,“ vysvetľuje P. Pelikán.

Návrh vetvy Košická vychádza z dopravného generelu mesta, napojenie východnej časti zas z Návrhu systému elektrifikovanej MHD z roku 1970. Developer sa zaviazal vypracovať dokumentáciu trate pod Prístavný most.

Kadiaľ pôjde električka od Eurovey? J&T Real Estate ukázal podrobnosti

Mapa navrhnutých električkových tratí Zdroj: J&T Real Estate