Mesto potrebuje na dostavbu ešte päť miliónov eur, uchádzať sa chce o dotáciu. Úpravami v projekte po zmene smernice Európskej futbalovej únie (UEFA) predražia štadión o ďalších približne 460-tisíc eur a financie si vyžiada aj vnútorné vybavenie.

Mesto rokuje so zhotoviteľom o presune prác z ďalších etáp výstavby KFA do tej aktuálnej prvej, ide o práce v hodnote približne 300-tisíc eur.

Chcú získať dotáciu 

M. Gibóda spresnil, že z logistických dôvodov sa týkajú napríklad výsevu trávnika. „Snažili sme sa aktualizovať aj niektoré práce na budove,“ povedal s tým, že v opačnom prípade hrozí jej poškodenie v čase zimných mrazov.

Dôvodom presunov je aj snaha o získanie ďalších financií na dostavbu štadióna po vzore iných miest. „Aktuálne má štadión rozpočet na úrovni viac ako 14 miliónov eur. Na dokončenie celého štadióna potrebujeme necelých 20 miliónov eur. Boli by sme radi, keby sme chýbajúcich približne päť miliónov eur získali z nejakej dotácie - možno od vlády alebo Slovenského futbalového zväzu (SFZ), s ktorým na tom veľmi aktívne spolupracujeme a rokujeme,“ vysvetlil M. Gibóda. Ak by sa tieto zdroje mestu podarilo získať, výstavba KFA by plynule prešla do ďalších dvoch etáp.

Okrem uvedených peňazí na dostavbu štadióna a úpravu po zmene noriem UEFA podľa neho treba ďalších okolo 1,5 milióna eur na vnútorné vybavenie KFA.

Cieľom uvedených krokov je podľa neho vybudovať v Košiciach štadión, ktorý by spĺňal aj kategóriu UEFA 4, vďaka čomu by mohol hostiť aj slovenskú reprezentáciu, respektíve medzištátne zápasy.

Dve tribúny Košickej futbalovej arény stoja. Na dostavbu stále nie sú peniaze

Košická futbalová aréna Zdroj: Mesto Košice

„Dve hlavné tribúny už stoja. Ide o takzvanú A-tribúnu, ktorej súčasťou je aj hlavná budova. Stojí aj C-tribúna, ktorá je oproti nej,“ uzavrel M. Gibóda s tým, že v ďalších etapách by mali pribudnúť tribúny za bránkami, ktoré by sa následne spojili, čím by vzniklo kompletne uzavreté hľadisko okolo hracej plochy s celkovou kapacitou 12 658 divákov.

Súčasťou KFA majú byť aj dve tréningové ihriská spolu so zázemím a šatňami.

Termín mali do konca roka

Košický štadión začali stavať vlani, do konca roku 2019 má byť podľa zmluvy hotová prvá etapa. Spoločnosti AVA-stav a OHL ŽS Slovakia, ktoré sú stavebníkom, majú v rámci nej postaviť štadión s dvoma krytými tribúnami s kapacitou do 6-tisíc divákov, umelým osvetlením a prevádzkovým blokom pri západnej tribúne.

Celkový rozpočet výstavby štadióna bol stanovený na 19,47 milióna eur bez DPH. Prvá etapa mala stáť 14,12 milióna, druhá 2,94 a záverečná tretia 2,42 milióna. Aktuálne sa rozpočet navýšil k spomínaným 20 miliónom.