Bratislavské Staré Mesto bude od druhej októbrovej soboty bohatšie o novú galériu. Tá vyrástla po rekonštrukcii budovy na Nedbalovej ulici, kde kedysi sídlila banka. Expozitúru z prízemia a kancelárske priestory z poschodí nahradí umenie.

V priestore na prízemí budú výstavy žijúcich autorov a súčasná umelecká tvorba. Na prvom poschodí sa počíta s kaviarňou a študovňou. Tieto miesta sa budú môcť využívať aj na menšie kultúrne alebo spoločenské akcie.

Galéria Nedbalka, za ktorej vznikom stojí jeden zo zakladateľov spoločnosti Eset Peter Paško, prinesie na štyroch podlažiach stále expozície obrazov a plastík. Tie mapujú moderné umenie na území Slovenska od počiatkov po tvorbu Galandovcov a umenie druhej polovice 20. storočia.

Banka sa premenila na galériu

Náklady rekonštrukcie, ktorá bola financovaná zo súkromných zdrojov, by podľa riaditeľky galérie Kataríny Müllerovej nemali presiahnuť 1,6 milióna eura. V rámci opráv sa okrem iného reštaurovala historická fasáda budovy aj okná a dvere na nej.

Dvorná fasáda sa zateplila a vymenili sa okná. Vybúrali sa nepotrebné priečky, aby sa otvorili a vyčistili priestory pre expozície. Rekonštrukciou prešlo aj schodisko vrátane nového zábradlia a vymenili sa všetky vnútorné dvere aj podlahy.

Banka sa premenila na galériu

Začiatok prác odštartoval čistením priestorov ešte v októbri 2011. S rekonštrukciou na základe štúdie architektky Jarmily Kusej sa naplno začalo vo februári tohto roka, pričom ukončená bola v septembri.

Banka sa premenila na galériu

Banka sa premenila na galériu

Foto na titulke a foto č. 2 – Julo Nagy

Ostatné fotografie – Peter Paško