Bratislava začína výrazne zaostávať za európskymi štandardmi snáď vo všetkých kategóriách, zamýšľajú sa iniciátori projektu, architekti Matúš Vallo a Oliver Sadovský. Zmeniť to chcú zapojením odbornej verejnosti do hľadania riešení.

„Mestské zásahy sú otvorené ľuďom akejkoľvek profesie a všetkým záujmovým skupinám, ktoré majú osobný alebo profesionálny záujem priniesť funkčné riešenia na zlepšenie Bratislavy a lepšieho využitia jej potenciálu,“ vysvetľujú autori konceptu.

Namiesto bombastických sľubov chce projekt poukázať na to, čo nefunguje, hoci na problém často už dávno existuje riešenie. Chce odhaliť potenciál miest, okolo ktorých denne chodíme, no mnohokrát ich nevnímame.

95 nápadov ako zlepšiť Bratislavu

Bratislavský Vino-Hrad Zdroj: Michal Bažalík, Marek Lečko, Lukáš Lečko

Prvé Mestské zásahy v roku 2008 priniesli zaujímavé nápady. Realizovalo sa z nich však veľmi málo, napríklad priehľadná protihluková stena pri Dóme sv. Martina či zelený náter autobusového nástupiska pod Mostom SNP. Najväčším prínosom tak bol väčší záujem ľudí o verejné priestory a diskusie o ďalšom rozvoji mesta.

Projekt zaujal a rozšíril sa do ďalších slovenských aj českých miest - Prahy, Brna, Košíc, Prešova, Ostravy, Kladna, Zlína, Trenčína, Nitry, Jablonca nad Nisou, Liptovského Mikuláša, Prievidze a pripravuje sa aj v Bardejove a Žďáre nad Sázavou.

Aj aktuálne mestské zásahy chcú motivovať k zmene. Autori návrhov veria, že zarezonujú aj u kompetentných a aspoň niektoré sa uvedú do života.

Návrhy na odbornej úrovni od architektov, umelcov, dizajnérov, sochárov, študentov, ale napríklad aj od zástupcu vedúceho samoobsluhy, fotografa alebo vysokoškolského učiteľa, budú od 24. apríla do konca mája prezentované v Starej tržnici.

95 nápadov ako zlepšiť Bratislavu

Akvaponická farma v chátrajúcich kúpeľoch Zdroj: yourDesign: Michala Hrnčiarová, Petra Trnková a Dalibor Vidiečan, Martin Brix a Tomáš Augustín