„Diplomové projekty sú založené na tom, že každý študent si vymyslel vlastný koncept, pričom záväzné regulatívy územného plánu pre nich platili len do určitej miery,“ hovorí Ľubomír Závodný, hosťujúci profesor na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Cvernovku kúpila pred tromi mesiacmi slovensko-fínska developerská firma YIT. Vlastní celý areál okrem bytového domu na rohu Dulovho námestia a Košickej ulice a budovy stredného odborného učilišťa na konci Svätoplukovej ulice. Zámer predchádzajúceho majiteľa, francúzskej Hamilton Group, prepracuje. S vlastným návrhom však musí počkať na schválenie územného plánu zóny.

14 odvážnych projektov pre Cvernovku

Diplomová práca Cvernovka 8 - autor Erik Pastucha Zdroj: FA STU

Študenti museli dodržať zachovanie jedinej pamiatkovo chránenej budovy Pradiarne z roku 1904 a spomínaného bytového domu. Nemuseli sa však riadiť funkciami budov ani platným indexom umožňujúcim zastavať len 30 percent plochy územia.

„Je to hľadanie a diskusia, ktoré mi chýbali pred zadaním spracovania územného plánu zóny Cvernovka,“ zamýšľa sa Ľ. Závodný. Na výkresoch študentov ukazuje, ako rôznorodo k zadaniu pristúpili. Niekde vidno jednotný princíp, inde zas funkčné členenie z územného plánu mesta s výškovou dominantou pri Mlynských nivách alebo citáciu už zbúraného objektu.

14 odvážnych projektov pre Cvernovku

Diplomová práca Cvernovka 9 - autorka Dominika Podolská Zdroj: FA STU

Niektorí študenti myslia klasickejšie, iní sú odvážnejší. Šiestaci sú podľa Ľ. Závodného v princípe už architekti, len nemajú titul. „Premýšľajú slobodne, na škole sa to ešte dá. Keď dostanú zadanie spracovať územný plán zóny, už to neurobia tak, ako teraz,“ dodáva.

Autor centrály VÚB, Westend Toweru, Domu nábytku Atrium, košického Cassovaru či viacerých víl sám vypracoval niekoľko štúdií Cvernovky pre záujemcov o jej kúpu. Téma bola aktuálna aj pre prebiehajúcu prípravu územného plánu zóny. „Mne štúdiu zadáva developer. Ale študenti môžu byť slobodní v názore. Bavilo ma vyskúšať si s nimi, čo som ja nemohol urobiť,“ vysvetľuje dôvody zadania.

14 odvážnych projektov pre Cvernovku

Diplomová práca Cvernovka 3 - autorka Nina Feriancová Zdroj: FA STU

Sám by uprednostnil zachovanie priemyselného charakteru a pôvodnej štruktúry niektorých stavieb. Index zastavanosti by však mal byť vyšší. Mestská časť sa podľa Ľ. Závodného preto mohla pustiť cestou zmeny územného plánu mesta. Aktuálne obstarávaný územný plán zóny tak považuje za premrhanú šancu. Za najlepší z doterajších návrhov považuje štúdiu ateliéru Aurex z roku 2008 pre developera Sekyra Group, od ktorého prevzal areál Hamilton.

„Mám dojem, že najviac sa diskutuje o budúcnosti Pradiarne a nie o celom areáli, ktorý akoby nikoho nezaujímal,“ mrzí Ľ. Závodného. Úplne chápem, že architekti tam chcú zostať, je to úžasný priestor, dodáva. Napriek tomu je diskusia napríklad o tom, či by tam nemohli vzniknúť aj loftové byty, potrebná.

14 odvážnych projektov pre Cvernovku

Diplomová práca Cvernovka 2 - autor Tamás Czíria Zdroj: FA STU

O semestrálne práce sa zaujímali aj zástupcovia YIT. Aj keď je jasné, že ani jeden zo študentských návrhov sa nemôže realizovať, architekti v nich vidia význam pre diskusiu a overovanie možností. V tom je zmysel školy.

Preddiplomové práce študentov šiesteho ročníka zo zimného semestra si mohla verejnosť pozrieť počas minulotýždňovej Noci architektúry.

Pozrite si všetky študentské návrhy v galérii a napíšte do komentáru pod článkom, ktorý projekt sa vám najviac páči.

14 odvážnych projektov pre Cvernovku

Cvernovka - doterajšie zámery investorov Sekyra Group a JF Hamilton Zdroj: Aurex, JF Hamilton