zatvoriť galériu
Nová promenáda na Železnej studničke
Nová Železná studnička
Víťazný návrh Snežienky
Víťazný návrh Snežienky
Víťazný návrh Snežienky
Nová Železná studnička
Víťazný návrh Snežienky