zatvoriť galériu
Obr. č. 1  Ochranná línia Bratislavy – zóna Pribinova ulica v Bratislave, úsek Sklad č. 7 – ochranná hrádza, 4/2018
Obr. č. 2  Sanácia environmentálnej záťaže, PTaPS, 6/2020
Obr. č. 3  Budovanie základu protipovodňového múru, pokládka bentonitovej rohože, 4/2022
Obr. č. 4  Protipovodňová ochrana – skúška kompletnosti mobilného hradenia, 6/2022
Obr. č. 5  Protipovodňová ochrana – skúška kompletnosti mobilného hradenia, napojenie na protipovodňovú ochranu Mosta Apollo, 6/2022
Obr. č. 6  Vybudovaná protipovodňová ochrana, stavebné práce pozdĺž línie, 12/2022
Obr. č. 7  Výstavba preložky protipovodňového múru, 5/2022
Obr. č. 8  Ukončená výstavba preložky protipovodňového múru, 11/2022