zatvoriť galériu
Bývalé Kúpele Grössling v Bratislave
Bývalé Kúpele Grössling v Bratislave, rekonštrukcia komína.
Bývalé Kúpele Grössling, rekonštrukcia komína.
Budova novej autobusovej stanice v Brezne
Budova novej autobusovej stanice v Brezne
Rodinný dom CLT16
Záhorská Bystrica
Nadstavba školskej jedálnv Bratislave-Záhorskej Bystrici
Obchodný park Stop shop v Bratislave-Rači s fotovoltickými článkami na streche
Stop shop v Liptovskom Mikuláši