zatvoriť galériu
Ministerstvo pýta prvé povolenia na sanáciu skládky vo Vrakuni
Územie zamorené herbicídmi
Nálezy získané prieskumnými vrtmi v roku 2012
Územie, na ktorom sa nachádza skládka vo Vrakuni
Skládka vo Vrakuni
Skládka vo Vrakuni
Postup tvorby deliacej steny
Ministerstvo pýta prvé povolenia na sanáciu skládky vo Vrakuni
Ministerstvo pýta prvé povolenia na sanáciu skládky vo Vrakuni