zatvoriť galériu
Hurbanove kasárne môžu oživiť Kollárko, pozrite si návrhy študentov
Hurbanove kasárne - študentský návrh
Hurbanove kasárne - študentský návrh
Hurbanove kasárne - študentský návrh
Hurbanove kasárne - študentský návrh
Hurbanove kasárne - študentský návrh
Hurbanove kasárne - študentský návrh
Hurbanove kasárne - pohľad z Obchodnej ulice
Hurbanove kasárne - študentský návrh
Hurbanove kasárne - študentský návrh
Hurbanove kasárne - študentský návrh
Hurbanove Kasárne - študentský návrh
Hurbanove Kasárne - študentský návrh
Hurbanove kasárne - študentský návrh
Hurbanove kasárne - študentský návrh
Hurbanove kasárne - študentský návrh
Hurbanove kasárne - študentský návrh
Hurbanove kasárne - študentský návrh
Hurbanove kasárne - študentský návrh
Hurbanove kasárne - študentský návrh
Hurbanove kasárne - zadanie
Hurbanove kasárne - pohľad na nádvorie
Hurbanove kasárne môžu oživiť Kollárko, pozrite si návrhy študentov
Hurbanove kasárne môžu oživiť Kollárko, pozrite si návrhy študentov
Hurbanove kasárne môžu oživiť Kollárko, pozrite si návrhy študentov
Hurbanove kasárne môžu oživiť Kollárko, pozrite si návrhy študentov
Hurbanove kasárne môžu oživiť Kollárko, pozrite si návrhy študentov
Hurbanove kasárne môžu oživiť Kollárko, pozrite si návrhy študentov
Hurbanove kasárne môžu oživiť Kollárko, pozrite si návrhy študentov