zatvoriť galériu
Slovenka2 - ideová štúdia
Slovenka2 - ideová štúdia
Slovenka2 - urbanistický koncept
Slovenka2 - urbanistický koncept
Slovenka - stav areálu pred konečným búraním
Slovenka - stav areálu pred konečným búraním
Slovenka - stav areálu pred konečným búraním
Slovenka - elektrárnička bývalého závodu by sa mala zachovať v novom projekte
Slovenka2 - situácia dočasných stavieb v areáli
Slovenka2 - ideová štúdia
Slovenka2 - komplexná situácia
Slovenka - stav areálu pred konečným búraním
Slovenka - stav areálu pred konečným búraním
Slovenka - stav areálu pred konečným búraním
Slovenka - stav areálu pred konečným búraním
Slovenka - stav areálu pred konečným búraním
Slovenka - stav areálu pred konečným búraním
Slovenka - stav areálu pred konečným búraním
Slovenka - stav areálu pred konečným búraním
Slovenka - stav areálu pred konečným búraním
Slovenka - stav areálu pred konečným búraním
Slovenka - stav areálu pred konečným búraním
Slovenka - stav areálu pred konečným búraním
Slovenka - stav areálu pred konečným búraním
Slovenka - stav areálu pred konečným búraním
Slovenka - stav areálu pred konečným búraním
Slovenka - stav areálu pred konečným búraním
Slovenka - fragment komína a elektrárnička by sa mali zachovať v novom projekte
Slovenka2 prinesie Banskej Bystrici novú štvrť za 100 miliónov eur
Slovenka2 prinesie Banskej Bystrici novú štvrť za 100 miliónov eur
Slovenka2 prinesie Banskej Bystrici novú štvrť za 100 miliónov eur
Slovenka2 prinesie Banskej Bystrici novú štvrť za 100 miliónov eur
Slovenka2 prinesie Banskej Bystrici novú štvrť za 100 miliónov eur
Slovenka2 prinesie Banskej Bystrici novú štvrť za 100 miliónov eur
Slovenka2 prinesie Banskej Bystrici novú štvrť za 100 miliónov eur
Slovenka2 prinesie Banskej Bystrici novú štvrť za 100 miliónov eur