Zvolenský Arkon kúpil areál Slovenky v lete minulého roku od albánskeho podnikateľa Husnirizu Kukuliho, pred ním ho vlastnil banskobystrický podnikateľ Karol Konárik. Obaja avizovali veľké projekty, ktoré sa napokon nerealizovali. Stihli však zbúrať najcennejšie časti bývalého závodu ležiaceho pri Striebornom námestí a ulici Jána Bottu.

Nový majiteľ plánuje na území s rozlohou viac ako 4,6 hektára postaviť ucelenú mestskú štvrť. Podľa predstavenej štúdie ju má tvoriť 16 budov s približne 500 bytmi, 20-tisíc štvorcovými metrami kancelárskych priestorov a hotel so spoločenskými sálami, dopĺňať ich budú menšie priestory obchodov a služieb pre obyvateľov lokality. Vzniknú aj nové verejné priestory.

Slovenka2 prinesie Banskej Bystrici novú štvrť za 100 miliónov eur

Slovenka2 - ideová štúdia Zdroj: Arkon, Compass Architekti, Chybik+Kristof Architekti

Štart na budúci rok

So začiatkom výstavby počíta investor v budúcom roku. „Vzhľadom na rozsiahlosť realizujeme celé územie po etapách. Dokončenie veľmi závisí od dopytu na trhu. Naše očakávania sú triezve, plánujeme to na desať rokov,“ približuje Andrej Konkoľ, generálny riaditeľ akciovky Arkon.

Prvá etapa bude podľa neho podobne ako ostatné zmiešaným územím s bývaním, kanceláriami a hotelom, predbežne by tu malo vzniknúť okolo 170 bytov. Dokončenie je plánované začiatkom roka 2021. „Investícia do prvej etapy je na úrovni 40 miliónov eur, celé územie bude predstavovať náklady okolo sto miliónov eur,“ vypočítava A. Konkoľ.

V týchto dňoch sa začalo búranie skeletov posledných troch budov pôvodného závodu, ktoré boli staticky nevyhovujúce. Najprv budú odstránené objekty Pradiarne a Konfekcie, ako posledná sa zbúra administratívna budova na Striebornom námestí, ktorá bude dovtedy chrániť centrum pred prachom a hlukom búracích prác. Búranie bude prebiehať do konca augusta. Následne sa investor pustí do vyčistenia a menšej revitalizácie Strieborného námestia, kde chce obnoviť vodorovné značenia a osadiť nové autobusové zastávky.

Potenciál lokality

„V Banskej Bystrici neexistuje podobná lokalita a priestor Slovenky je svojou polohou výnimočný. Prístupné sú všetky najvýznamnejšie mestské lokality a toto miesto je výnimočné aj rozlohou. Aj preto tu chceme vytvoriť jedinečné prostredie, ktoré podporuje komunitný a rodinný spôsob života,“ opisuje víziu A. Konkoľ.

Slovenka2 prinesie Banskej Bystrici novú štvrť za 100 miliónov eur

Slovenka2 - urbanistický koncept Zdroj: Arkon, Compass Architekti, Chybik+Kristof Architekti

Zmenu majiteľa privítal aj primátor krajského mesta Ján Nosko, ktorý si pochvaľuje otvorenú komunikáciu zo strany investora. „Areál bývalej Slovenky patrí k strašiakom širšieho centra nášho mesta už dlhé roky. Po tom, ako sa nerealizovali dva zámery predchádzajúcich vlastníkov, Banskobystričania už ani neveria, že by tu mohlo vzniknúť miesto, kam by radi chodili,“ hovorí primátor.

Arkon, ktorý má na konte realizované projekty ako Emporia City a Rezidencia Hron vo Zvolene či nákupné centrum Galéria v Lučenci, zveril prípravu projektu tímu troch architektonických a urbanistických firiem. Vytvorenie strategickej vízie a koncepcie verejných priestorov dostal na starosti Igor Marko. „Je to naozaj transformatívny projekt, pretože neovplyvní Banskú Bystricu len lokálne, ale mesto ako také. Navyše, očakávania sú obrovské, pretože na toto miesto čakajú Bystričania už veľmi dlho,“ hovorí architekt a urbanista, ktorý vedie londýnsku konzultačnú firmu Marko and Placemakers.

Slovenka2 prinesie Banskej Bystrici novú štvrť za 100 miliónov eur

Slovenka2 - urbanistický koncept Zdroj: Arkon, Compass Architekti, Chybik+Kristof Architekti

Dodáva, že povinnosťou tímu bolo nadviazať na mimoriadne pestrú a zaujímavú históriu miesta. Názov Slovenka ho inšpiroval na využitie princípov ženského urbanizmu, ktorý vníma domov nielen ako bývanie, ale aj životné prostredie a bezbariérové fungovanie mesta. Kľúčovými bodmi vízie sa stali pestrosť funkcií, spoločenský priestor a atraktívny verejný priestor predlžujúci pešiu zónu a zväčšujúci tradičné centrum mesta. Preto sa súčasťou projektu stala aj revitalizácia a rozšírenie Strieborného námestia.

Namiesto bariéry spojnica

Uzavretý areál Slovenky bol podľa architektov doteraz bariérou v mestskom prostredí. „Na mieste pôvodného administratívneho objektu navrhujeme rozšírenie námestia s kaviarňami a priamym prechodom na nábrežnú promenádu, ktorá je centrálnym prvkom návrhu,“ vysvetľuje Juraj Benetin z ateliéru Compass. Práve rieka Bystrica pretekajúca priamo cez pozemok by sa pre Bystričanov mohla stať miestom, kde si užijú kontakt s vodou.

Premena lokality sa začne na Striebornom námestí, ktoré sa rozšíri na pozemku investora. Vznikne na ňom aj výšková dominanta novej štvrte. Hotel však podľa investora nedosiahne výšku z návrhov bývalých majiteľov, ktorá znepokojila občanov a pamiatkarov. Výška ostatnej zástavby dosiahne päť až šesť podlaží.

Slovenka2 prinesie Banskej Bystrici novú štvrť za 100 miliónov eur

Slovenka - stav areálu pred konečným búraním Zdroj: TREND Reality

V území nábrežnej zóny navrhujú architekti sústavu lávok, ktoré prepájajú územia v kolmom smere a rozvíjajú okolo neho funkcie bývania s poloverejnými vnútroblokmi a funkcie občianskej vybavenosti v severnej časti. „Voči univerzite vytvárame otvorené prostredie a očakávame, že študenti tu budú tráviť voľný čas a budú prechádzať do mesta popri vode cez naše územie,“ opisuje J. Benetin.

Štúdia podľa neho vychádza do veľkej miery z územného plánu mesta Banská Bystrica a je logickým riešením územia v tesnej blízkosti centra. Všetky navrhované funkcie ako bývanie, administratíva, obchod či relax v spojení s podzemným parkovaním a oddychovými plochami sa budú plynulo a prirodzene prelínať a zaplnia v súčasnosti nevyužitú plochu pozdĺž potoka Bystrica severne od Strieborného námestia.

Slovenka2 prinesie Banskej Bystrici novú štvrť za 100 miliónov eur

Slovenka - stav areálu pred konečným búraním Zdroj: TREND Reality

Doprava by sa mala zlepšiť

Na Bottovej ulici návrh počíta s odstúpením zástavby o päť metrov a vytvorením širokých chodníkov, cyklotrasy a stromoradia, vďaka čomu môže vzniknúť mestský bulvár, ktorý bude ďalším predĺžením centra mesta. Priebežné pruhy zostanú zachované a vytvoria sa samostatné odbočovacie pruhy. Pribudnú aj voľné parkovacie miesta ako náhrada za súčasné chaotické parkovanie na Striebornom námestí, kde sa doprava nevylúči, ale lepšie usporiada.

Súčasťou dopravného riešenia projektu, na ktorom investor spolupracuje s mestom, bude aj vybudovanie kruhového objazdu pri Mestskom parku. Koordináciou a usporiadaním dopravy by sa dopravná situácia mala zlepšiť.

Slovenka2 prinesie Banskej Bystrici novú štvrť za 100 miliónov eur

Slovenka - stav areálu pred konečným búraním Zdroj: TREND Reality

Návrh vychádza z dopravnej koncepcie mesta a vlastných štúdií, ktoré mapovali pohyb ľudí a dopravné toky. Lokalitou Strieborného námestia prejde za týždeň viac ako 77-tisíc áut a vyše 2 200 autobusov, počet peších presahuje 41-tisíc ľudí.

Pre mesto však nie je dobré, ak taký dôležitý verejný priestor, akým je námestie, využijú ľudia iba na výstup a nástup, a dnes nemajú dôvod sa na ňom zdržať. „Z tohto dôvodu sme sa s investorom dohodli, že architektonicko-urbanistická štúdia bude riešiť aj Strieborné námestie, ktoré prepojí celú lokalitu s centrom mesta a zároveň vytvorí atraktívny vstup do historickej zóny,“ vysvetľuje J. Nosko. Zároveň dodáva, že investor akceptoval návrhy mladých architektov, ktorí už skôr spracovali riešenie námestia v rámci workshopu aj pripomienky odborných útvarov mesta.

Slovenka2 prinesie Banskej Bystrici novú štvrť za 100 miliónov eur

Slovenka - elektrárnička bývalého závodu by sa mala zachovať v novom projekte Zdroj: TREND Reality

Slovenka má ožiť už na jeseň

Pripomienkou histórie územia sa v zóne nábrežného parku stane zachovaná elektrárnička. Vedľa nej stál vysoký komín, z ktorého zostal po zbúraní artefakt, ktorý chcú architekti tiež využiť. Verejný priestor by radi priblížili až k hladine Bystrice.

Areál však nezostane úplne uzavretý ani počas výstavby. „Štandardne developer svoje územie uzavrie, postaví štvrť a po dokončení prestrihne s primátorom stužku a očakáva, že ľudia prídu. My to tak nechceme robiť. Už počas prípravných prác chceme ľudí pustiť do areálu, aby si tam zvykli chodiť,“ hovorí spoluautor štúdie Michal Krištof z brnenského ateliéru Chybik + Kristof Associated Architects.

Slovenka2 prinesie Banskej Bystrici novú štvrť za 100 miliónov eur

Slovenka2 - situácia dočasných stavieb v areáli Zdroj: Arkon, Compass Architekti, Chybik+Kristof Architekti

Preto už na jeseň tohto roka, po ukončení búrania, chcú umiestniť na území dočasné stavby. Na Striebornom námestí vznikne kaviareň, hlbšie v areáli, na mieste tretej etapy vzniknú predajné miesto s vyhliadkovou vežou, interiérové štúdio, komunitné centrum, cukráreň, detské ihrisko, multifunkčné športovisko, offroadová dráha a lávka cez Bystricu.

Vznikne tiež parkovisko s vyše stovkou stojísk s vjazdom z Cesty na amfiteáter, ktoré bude môcť verejnosť bezplatne využívať. Dočasné objekty sú vymyslené tak, aby nekolidovali so stavbou. Vytvoria sa bezpečné a komfortné koridory pre pohyb ľudí aj počas výstavby.

„Je to trend viditeľný v zahraničí, na Slovensku a v Česku sa tomu zatiaľ nikto nevenuje. Sme radi, že je tu investor, ktorý prišiel za nami s takýmto zadaním a nemuseli sme ho my presviedčať, že je to dobrý nápad,“ opisuje M. Krištof.