zatvoriť galériu
Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú
Popraskaná omietka
Zatečený strop na podeste
Materiálové riešenie chodieb
Vypraskaná špárovka medzi soklom a dlažbou
Vypraskaná špárovka medzi soklom a dlažbou
Vypraskaná špárovka medzi soklom a dlažbou
Prasknutá sklená tabuľa
Nevyspádované oplechovanie, na ktorom sa drží voda
Zašpinené, zanedbané lamely na fasáde
Zašpinené, zanedbané lamely na fasáde. Na tejto fotke vidno, pokiaľ sú obyvatelia schopní čistiť lamely sami zo svojich
Chybné osadenie tesnenia na odvodňovacom potrubí
Pohľad do garáže
Pohľad na vnútroblok
Pohľad na múrik s odtrhnutou omietkou
Prasklina v mieste parapetu
Prasklina medzi oknami a nevyspádované parapety
Externé schodište – pravdepodobne nekvalitná špárovacia hmota a lepidlo, na ktoré bol obklad lepený, vymyla voda a obkla
Nedobre vyriešený detail v soklovej oblasti spôsobuje opadávanie omietky
Výkvet na omietke vedľa okien, buď je to nekvalitne prevedené pri realizácii omietky alebo je zle preizolovaná dilatácia
Architektonické dotvorenie predošlého vzhľadu domu dopadlo celkom zaujímavo
Horšie to už bolo pri pohľade zblízka – omietka opadáva
Omietka opadáva
Pohľad na bytový dom Cassovar
Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú
Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú
Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú
Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú
Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú
Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú
Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú
Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú
Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú
Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú
Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú
Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú
Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú
Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú
Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú
Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú
Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú
Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú
Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú
Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú
Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú
Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú