Rande s realitou - menu:

Prostredie a stavba

Namiesto výrobných a skladovacích hál tu vyrástol komplex obytných a administratívnych budov s obchodmi. Zaujímal nás obytný dom a jeho okolie. Pozostáva zo siedmych nadzemných podlaží, v parteri sú obchodné prevádzky a v podzemí garáže.

Už na prvý pohľad budova zaujme svojím dynamickým zatočením do oblúka a túto dynamiku podporujú aj dlhé balkóny. Stavba pozostáva zo štyroch ramien, ktoré vytvárajú vnútroblok s jedným voľným rohom, kde je práve osadený Bauerneblov dom.

Cesta k bytom

Cestou k prvým bytom na nás začínajú vybehávať rôzne defekty, a tak sme ich začali dokumentovať. Vo vstupnej chodbe tesne nad soklom je prasklina, ktorá však mohla vzniknúť aj mechanickým poškodením. Cestou po schodisku k bytu sme zaznamenali zatečený strop na podeste.

Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú

Popraskaná omietka Zdroj: Bytecheck

Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú

Zatečený strop na podeste Zdroj: Bytecheck

V styku sokla s dlažbou sme zistili, že táto špára nie je pretmelená pružným tmelom, ale vyšpárovaná klasickou špárovacou hmotou. To má za následok vypraskávanie tejto hmoty a jej vypadávanie, môže to mať vplyv aj na zvýšenie šírenia kročajového hluku.

Rovnaká chyba sa opakuje aj na schodisku. Materialové a farebné riešenie spoločných priestorov a chodieb je decentné.

Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú

Materiálové riešenie chodieb Zdroj: Bytecheck

Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú

Vypraskaná špárovka medzi soklom a dlažbou Zdroj: Bytecheck

Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú

Vypraskaná špárovka medzi soklom a dlažbou Zdroj: Bytecheck

Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú

Vypraskaná špárovka medzi soklom a dlažbou Zdroj: Bytecheck

Byty

Ako prvý vidíme veľký, štvorizbový byt o rozlohe 162,30m². Prevedený ako holobyt, nový majiteľ si môže vybrať z ponuky rôzne prevedenia štandardu dverí a povrchov. Má veľkú obývaciu izbu prepojenú s kuchyňou, tri spálne, dve kúpeľne a lodžiu.

Rovinatosť stien a poterov bola v poriadku. Okolo loggie sme však zaznamenali niekoľko technických chýb a nedostatočnú údržbu. Presklená stena z obývacej izby na lodžiu bola prasknutá. Lamelové fixné tienenie pred fasádou bolo značne špinavé a následne táto špina znečisťuje omietku na fasáde.

Keďže z bytov nie sú lamely plne prístupné, musia sa čistiť zvonku, čo by mal zabezpečovať správca. Oplechovanie za touto clonou nie je vyspádované a drží sa tam voda a špina, čo časom môže vyústiť do zdegradovania tmelenia a spôsobiť zatekanie do konštrukcie. Odvodňovacie potrubie z lodžií malo nedobre osadené tesnenie.

Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú

Prasknutá sklená tabuľa Zdroj: Bytecheck

Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú

Nevyspádované oplechovanie, na ktorom sa drží voda Zdroj: Bytecheck

Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú

Zašpinené, zanedbané lamely na fasáde Zdroj: Bytecheck

Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú

Zašpinené, zanedbané lamely na fasáde. Na tejto fotke vidno, pokiaľ sú obyvatelia schopní čistiť lamely sami zo svojich Zdroj: Bytecheck

Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú

Chybné osadenie tesnenia na odvodňovacom potrubí Zdroj: Bytecheck

Pozreli sme si ešte dvojizbový byt na druhej strane komplexu, ktorý bol taktiež v prevedení holobyt. Je to jednoducho vyriešený byt s dvoma izbami na fasáde a s kúpeľňou a kuchynkou vo vnútri dispozície. V tomto byte bolo všetko v poriadku, až na okno, ktoré malo poškodený pánt a pri otvorení vypadávalo.

Garáže, vnútroblok

Garáž bola v celkom dobrom stave, čo sa týka prevedenia a aj vzdialenosti parkovacích miest boli v súlade s normou. Vnútroblok je riešený ako malé námestie s umelým trávnikom a veľkými kvetináčmi na stromy.

Umelý trávnik nie je podľa nás to pravé orechové, ale má svoje výhody ako ľahká údržba a minimálne požiadavky na nosnosť konštrukcie stropov pod ním. Pri prechádzke po vnútrobloku sme zaznamenali viacero chýb, vyplývajúcich zo zlého riešenia detailov alebo nekvalitného prevedenia. Opakovali sa rôzne praskliny v múrikoch, degradácia spojov alebo rôzne výkvety na fasáde.

Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú

Pohľad do garáže Zdroj: Bytecheck

Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú

Pohľad na vnútroblok Zdroj: Bytecheck

Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú

Pohľad na múrik s odtrhnutou omietkou Zdroj: Bytecheck

Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú

Prasklina v mieste parapetu Zdroj: Bytecheck

Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú

Prasklina medzi oknami a nevyspádované parapety Zdroj: Bytecheck

Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú

Externé schodište – pravdepodobne nekvalitná špárovacia hmota a lepidlo, na ktoré bol obklad lepený, vymyla voda a obkla Zdroj: Bytecheck

Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú

Nedobre vyriešený detail v soklovej oblasti spôsobuje opadávanie omietky Zdroj: Bytecheck

Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú

Výkvet na omietke vedľa okien, buď je to nekvalitne prevedené pri realizácii omietky alebo je zle preizolovaná dilatácia Zdroj: Bytecheck

Bauerneblov dom

Tento historický objekt rodiny Bauerneblovcov, ktorý bol súčasťou pivovaru sa nepodarilo zachrániť. Pri pokuse o jeho rekonštrukciu sa objekt naklonil a nebola iná možnosť než ho zbúrať.

Developer sa však rozhodol, že ho zachráni a postavil na jeho mieste repliku s moderným dotvorením. My sme sa pozreli na to, ako sa mu to podarilo po technickej stránke. Aj tu sa objavili chyby obvodového plášťa.

Pravdepodobne nekvalitným materiálom omietky alebo nevhodným na takéto použitie na viacerých miestach vznikajú na fasáde defekty, ktoré sa časom budú zhoršovať.

Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú

Architektonické dotvorenie predošlého vzhľadu domu dopadlo celkom zaujímavo Zdroj: Bytecheck

Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú

Horšie to už bolo pri pohľade zblízka – omietka opadáva Zdroj: Bytecheck

Cassovar je bezpochyby zaujímavý, no práce a údržba krívajú

Omietka opadáva Zdroj: Bytecheck

Záver

Projekt Cassovar je bezpochyby zaujímavý svojím konceptom, ale technické prevedenie pri pohľade zblízka obsahuje veľa nekvality v prevedení prác, pri voľbe materiálov, pri riešení detailov, ktoré nefungujú. Taktiež úroveň údržby objektu nie je dostatočná. Všetky tieto nedostatky kazia dobrý dojem, na to že projekt dokončili v roku 2011 vyzerá staršie.

Autor pôsobí v spoločnosti Bytecheck, s.r.o.

Rande s realitou - menu: