zatvoriť galériu
Nesto (vizualizácia)
Nesto (vizualizácia)
Nesto (vizualizácia)
Nesto (vizualizácia)
Nesto (vizualizácia)
Kopčianska Juh (stovky bytov)
Vizualizácie štvrte Kopčianska Juh
Kopčianska Juh – celková situácia stavby (modifikovaná)
Vizualizácia novej štvrte Kopčianska - Juh v Petržalke
Vizualizácia novej štvrte Kopčianska - Juh v Petržalke
Vizualizácia novej štvrte Kopčianska - Juh v Petržalke
V Bratislave pribudne 4 500 bytov. Lucron predstavil novú štvrť v Petržalke
V Bratislave pribudne 4 500 bytov. Lucron predstavil novú štvrť v Petržalke
V Bratislave pribudne 4 500 bytov. Lucron predstavil novú štvrť v Petržalke