Pri medziročnom porovnaní sa najviac rástli ceny bývania v Írsku. Oproti minulému roku boli vyššie o 11,8 percenta. Výrazný nárast však zaznamenali aj v Portugalsku (10,5 percenta), Slovinsku (10 percent) a Holandsku (8,5 percenta).

Česko kleslo

Situácia je o niečo priaznivejšia v susednej Českej republike. Kým v treťom štvrťroku krajina s nárastom cien na úrovni 12,5 percenta vládla celému rebríčku, aktuálne sa zaradila na piate miesto s úpravou cenníkov na úrovni 8,4 percenta.

Jedinou krajinou, ktorá v medziročnom porovnaní zaznamenala pokles cien bývania je Taliansko. Južanská krajina zaznamenala v posledných troch mesiacoch minulého roka pokles cien na úrovni 0,3 percenta. Pokles pritom zaznamenala počas všetkých štyroch kvartálov vlaňajška.

Slováci nad priemerom

Z pohľadu medziročnej zmeny cien sa Slovensko umiestnilo nad priemerom únie. Európski štatistici vypočítali, že sa ceny slovenského bývania zvýšili o 5,8 percenta. Nadpriemerný rast pritom Eurostat uvádza až pri 15 členských krajinách.

K výraznému nárastu cien bývania dochádza na Islande. Krajina, ktorá nie je členom Európskej únie, zaznamenala v posledných troch mesiacoch nárast cien o 17,3 percenta. Napriek výraznému rastu ide o mierne spomalenie. V treťom štvrťroku totiž ceny rástli o 22,5 percenta.

Ako sa zmenili ceny bývania v EÚ (4. štvrťrok 2017)
medziročná zmena v % medziročná zmena v %
Írsko +11,8 Estónsko +4,9
Portugalsko +10,5 Dánsko +4,4
Slovinsko +10 Luxembursko +4,3
Holandsko +8,5 Malta +4,1
Česká republika +8,4 Francúzsko +3,9
Bulharsko +8,2 Poľsko +3,9
Lotyšsko +8,1 Belgicko +3,7
Chorvátsko +7,6 Nemecko +3,7
Maďarsko +7,6 Švédsko +3
Španielsko +7,2 Cyprus +2,5
Litva +6,9 Fínsko +1,2
Rakúsko +6,5 Taliansko -0.3
Slovensko +5,8
Rumunsko +5,6 +4,5
Spojené kráľovstvo +5,1 Eurozóna +4,2
Zdroj: Eurostat, Poznámka: údaje za Grécko nie sú k dispozícii