Priemer za eurozónu bol tradične o niečo nižší, keď bývanie zdraželo o 4,1 percenta. Výsledok za klub krajín platiacich eurom brzdí najmä Taliansko, ktoré opäť ako jediné zaznamenalo pokles. Slabý nárast si pripísali aj Cyprus a Fínsko.

Na opačnom póle je až päť krajín s dvojciferným percentuálnym zdražením bytov a domov. Už od začiatku minulého roka zaznamenáva najvýraznejšie zdražovanie Česko, kde pre mimoriadne dlhé lehoty povoľovania stavieb ponuka výrazne zaostáva za záujmom o kúpu bývania vo veľkých mestách ako Praha a Brno.

Aj Írsko, Maďarsko a Portugalsko si celý rok udržiavajú veľmi silný nárast cien. Naopak, Holandsko dvojciferný nárast veľmi dlho nezažilo. Trh sa tam však spamätáva z dlhého obdobia poklesu.

Nadpriemerný nárast Eurostat uvádza až pri 17 členských krajinách, patrí medzi ne aj Slovensko so zdražením o 7,3 percenta oproti predchádzajúcemu roku. Pod priemerom sú však veľké krajiny ako Francúzsko, Nemecko a spomínané Taliansko.

Zaujímavosťou je obrovský nárast cien až o 22,5 percenta na Islande, ktorý je členom Európskeho hospodárskeho priestoru. Ostrovná krajina zaznamenáva vyše dvadsaťpercentný medziročný nárast už druhý štvrťrok za sebou.

Ako sa zmenili ceny bývania v EÚ (3. štvrťrok 2017)
medziročná zmena v % medziročná zmena v %
Česká republika +12,3 Rakúsko +4,9
Írsko +12,0 Estónsko +4,7
Portugalsko +10,4 Dánsko +4,3
Holandsko +10,2 Malta +4,1
Maďarsko +10,2 Belgicko +3,9
Lotyšsko +9,5 Francúzsko +3,9
Bulharsko +9,0 Chorvátsko +3,8
Litva +8,5 Poľsko +3,7
Slovinsko +7,9 Nemecko +3,6
Švédsko +7,5 Fínsko +1,4
Slovensko +7,3 Cyprus +0,6
Španielsko +6,7 Taliansko -0,9
Rumunsko +6,2
Luxembursko +5,0 +4,6
Spojené kráľovstvo +5,0 Eurozóna +4,1
Zdroj: Eurostat, Poznámka: údaje za Grécko nie sú k dispozícii