Na vyvýšenom teréne medzi obcami Veľké Kostoľany a Dubovany v okrese Piešťany postavili v roku 1945 objekt 128 metrov vysokého vysielača. Spočiatku slúžil na armádne účely, neskôr až do roku 1988 na šírenie rozhlasového signálu.

Spoločnosť Towercom, prevádzkovateľ vysielačov na Slovensku, sa snažila nevyužívaný areál predať. Lokalitu sa rozhodla revitalizovať rodina Mariána Šupu, ktorá dlhodobo podniká vo Veľkých Kostoľanoch v oblasti poľnohospodárskej techniky.

Vysielač pri Piešťanoch sa premení na obytnú zónu

Vysielač - historické zábery z prevádzky Zdroj: Alacres

Pozemky s rozlohou 35 hektárov nadobudla na prelome rokov 2014 – 2015 a založila dcérsku spoločnosť Alacres, ktorá projekt pripravuje projekčne aj developersky. V roku 2016 obec schválila zmenu územného plánu, kde zaradila lokalitu Vysielač medzi rozvojové územia.

Bývanie pre šesťsto ľudí

„Chceme vytvoriť miesto pre život, nielen nocľaháreň,“ hovorí Ľubomír Bejdák, riaditeľ spoločnosti Alacres. Dodáva, že nová zóna pre vyše 600 obyvateľov zároveň prepojí Veľké Kostoľany s Dubovanmi. Popri hlavnej ceste medzi obcami postavia v rámci projektu aj cyklotrasu.

Územie je rozčlenené na štyri hlavné funkčné časti doplnené a oddelené krajinnou a izolačnou zeleňou. Najväčšiu plochu zaberie nízkopodlažná zástavba rodinných domov. Ďalšia väčšia časť má slúžiť pre polyfunkčnú zástavbu bytových domov a komerčných objektov, tretia pre zmiešanú výstavbu rodinných a bytových domov a posledná pre priemyselnú výrobu a výrobné služby.

Vysielač pri Piešťanoch sa premení na obytnú zónu

Vysielač - vizualizácia bytových domov Zdroj: Alacres

V areáli sú dve bytovky v osobnom vlastníctve, ďalšie byty už vznikli rekonštrukciou jednej z budov zariadenia vysielača. V hlavnej budove zas po rekonštrukcii vznikli moderné kancelárie a dielne. Pri nej by malo pri výstavbe vzniknúť malé námestie. V centrálnej zóne už investor vybudoval inžinierske siete.

Športoviská, služby a obchody

Občianska vybavenosť zaberie takmer sedem hektárov. Počíta sa so športoviskami, materskou školou, zdravotníckymi službami, gastro zariadeniami alebo menším supermarketom, ktorý však nemá byť klasickou predajňou potravinových reťazcov. „Pozeráme sa po niekom, kto dokáže skĺbiť štandardné zákaznícke správanie s biopotravinami a lokálnymi produktami,“ spresňuje Ľ. Bejdák.

Developerská firma Vysielača už predložila do územných konaní tri projekty v novom areáli, ktoré by sa po získaní povolení mohli realizovať na budúci rok. Ide o investíciu vo výške približne päť miliónov eur. Jedným z nich je prvá fáza individuálnej výstavby rodinných domov s 54 pozemkami s rozlohou od 572 do 912 štvorcových metrov.

Vysielač pri Piešťanoch sa premení na obytnú zónu

Vysielač - vizualizácia zmiešanej zástavby radových rodinných a bytových domov Zdroj: Alacres

Druhý projekt zahŕňa tri bytové domy, v každom je na štyroch podlažiach 22 dvoj- a trojizbových bytov s obytnou plochou od 52 do 83 štvorcových metrov. K nim prislúchajú aj parkovacie miesta a pivnice. Tretím je radová zástavba, ktorá prinesie 16 rodinných domov s plochou 143 až 169 m2 na pozemkoch od 348 do 575 m2.

Súčasťou územia bude priemyselná zóna s rozlohou 8,7 hektára so samostatným prístupom nezávislým od obytnej a multifunkčnej zóny. Počíta sa s výrobou s vysokou pridanou hodnotou, ktorá nebude hlukom alebo znečistením rušiť okolitých obyvateľov. Zóna má potenciál pre 250 až 300 pracovných miest.

V regióne chýba bývanie aj pracovné sily

Na celom území vybuduje developer okrem štandardných sietí aj optické pripojenie na internet a infraštruktúru pre smart riešenia verejných plôch. Celkovo by na území Vysielača mohlo vzniknúť 170 pozemkov pre rodinné domy. „V ďalšej fáze uvažujeme o rôznych formách komunitného bývania, kde chceme ľudí integrovať,“ vysvetľuje Ľ. Bejdák. Ako príklad uvádza bývanie pre seniorov bez automobilovej dopravy alebo nízkoenergetické bývanie.

Vysielač pri Piešťanoch sa premení na obytnú zónu

Vysielač - vizualizácia individuálnej zástavby rodinných domov Zdroj: Alacres

Alacres si na začiatku navrhovania Vysielača urobil prieskum, z ktorého vyšlo, že väčšina ľudí chce bývať v rodinných domoch, ale uprednostňujú, aby ich postavil niekto iný. Firma preto vytvorila projekčný tím, ktorý domy pre kupcov pozemkov navrhne.

Developer reaguje projektom na chýbajúcu ponuku bývania v regióne s najnižšou nezamestnanosťou na Slovensku a chýbajúcimi pracovnými silami. Veľké Kostoľany sú stredisková obec s dobrou dopravnou dostupnosťou, preto by podľa Ľ. Bejdáka mohla byť zaujímavá aj pre firmy, ktoré by do regiónu medzi Trnavou, Nitrou a Piešťanmi mohli lákať ľudí aj na kvalitné bývanie s rodinami namiesto ubytovní slúžiacich na prespávanie pri týždňovkách.