Transakcia bola vynútená. Skupina Iuris totiž nevedela rozbehnúť projekt Beethovenova alej niekoľko rokov až došla trpezlivosť financujúcej banke. UniCredit Banka sa začiatkom tohto roka rozhodla uplatniť záložné právo. V praxi to znamenalo, že pozemky s rozlohou 30 hektárov na kopci pri liečebnom ostrove v Piešťanoch poputujú do dražby.

Pozemky „v zľave“

Znalec ohodnotil ich cenu na 3,8 milióna eur. V prvom kole, ktoré sa konalo v apríli tohto roka, však žiaden záujemca takúto sumu neakceptoval. Nepomohlo ani opakovaná dražba a zlacnenie na 2,85 milióna eur. Úspešné bolo až druhé opakované kolo dražby. Koncom júna uspel záujemca so sumou 1,94 milióna eur.

Meno majiteľa pozemkov je už známe. Pozemky sú prepísané na spoločnosť Forespo Development 4, ktorá patrí pod realitný fond Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky. Či bude pokračovať v projekte predchádzajúceho vlastníka je nateraz otázne. Spoločnosť na otázky TREND Reality nedopovedala.

História celého projektu je stará už osem rokov. Ešte v roku 2009 predstavila skupina Iuris projekt Beethovenova alej. Developer rozdelil rozsiahle pozemky na dve časti. Kým v prvej počítal s vybudovaním domov a bytov, druhá mala rekreačnú funkciu. Jej súčasťou mal byť hotel, športový komplex a akvapark.

Pozemky pod plánovaným megaprojektom kúpil fond Poštovej banky

Pôvodná vizualizácia projektu Beethovenova alej. Zdroj: Beethovenova alej

„Hlavným lákadlom bude vodný svet, ktorého ročnú návštevnosť predpokladáme na úrovni 150- až 200-tisíc návštevníkov,“ uviedol v roku 2010 Ľ. Čema, konateľ Iuris Investu. Aj keď sa pôvodne hovorilo o štarte stavebných prác v roku 2011, nakoniec sa tak nestalo ani ďalších šesť rokov.

Dlhoročné odkladanie

V roku 2013 informovali miestne noviny Hlásnik obce Banka, že developer získal stavebné povolenie pre inžinierske siete. „Javí sa, že sa konečne pristúpi k novej výstavbe na Červenej veži. Problémom pre úplné začatie všetkých prác je doriešenie prístupovej komunikácie na Červenú vežu novou cestou vedľa cintorína. V súčasnosti prebiehajú rokovania s dopravným inšpektorátom, projektantmi a investormi výstavby na Červenej veži,“ písalo miestne periodikum pred štyrmi rokmi.

Pozemky pod plánovaným megaprojektom kúpil fond Poštovej banky

Beethovenova alej Zdroj: Beethovenova alej

Stavebné práce nezačali ani po tom, čo developer vytýčil na pozemkoch informačné tabule o začiatku celého projektu. „Momentálne nemôžeme podať konkrétne informácie, keďže projekt aktívne riešime,“ reagoval na otázky TREND reality koncom roka developer.

Aj keď ešte na jar tohto roku presviedčal, že projekt sa snaží zachrániť, dražba našla nového majiteľa. Len pre doplnenie, väčšinovým majiteľom pozemkov bola pôvodne spoločnosť Iuris Invest, ktorá patrí do skupiny Iuris Group. Developer pritom v Piešťanoch už jeden projekt realizoval, stál za medializovaným projektom Centroom, ktorý mal problémy so statikou.