Meškanie čo i len s jednou splátkou. Nepovolené prečerpanie na účte, alebo načas nevyrovnané limity na kreditnej karte. To všetko môžu byť dôvody, prečo môže mať úverový register o vás záznam ako o dlžníkovi. Ak chcete požiadať o úver, zistite si, aké informácie o vás eviduje. Práve podľa týchto informácií bude banka posudzovať vašu žiadosť o úver. 

K záznamom klientov v úverovom registri pristupujú banky rôzne. Je preto veľmi vhodné osloviť hypotekárneho špecialistu, ktorý  vám na základe odpisu z úverového registra, pomôže s vybavením hypotéky v banke, kde  je schválenie úveru priechodné. Ak sa totiž rozhodnete riešiť hypotéku sám, môže sa vám stať, že druhá či tretia banka vám zamietnu úver, nielen kvôli záznamu v registri,  ale najmä z dôvodu pôvodne zamietnutých úverov v poslednom období.  

Už zamietnutie dvoch úverov je v niektorých bankách  neakceptovateľné pre schválenie úveru. Klienti sa takýmto spôsobom môžu dostať doslova do začarovaného kruhu.

Ako požiadať o výpis z registra

Ak chcete zistiť, aké informácie o vás uchováva register, obráťte sa na Klientske centrum Spoločného registra bankových informácií  (SRBI) a Nebankového registra klientských informácií (NRKI) so sídlom na ulici Malý Trh 2/A v Bratislave. Výpis z registra dostanete na počkanie za poplatok 14 eur, alebo do 30 dní za poplatok 4 eur (do 10 strán). 

O odpis informácií z registra môžete požiadať aj poštou. Poplatok vo výške 14 eur sa účtuje pri zaslaní výpisu do 5 dní, alebo potom sú to 4 eurá za výpis do 30 dní + poštovné. Ak žiadate o dva výpisy – z bankového registra ako aj nebankového registra, je potrebné počítať s dvomi poplatkami. 

Všetky potrebné informácie o otváracích hodinách ako aj o poplatkoch a tlačivá žiadostí o výpisy nájdete na stránkach: Slovak Banking Credit Bureau , prevádzkovateľ SRBI- úverového registra a Non Banking Credit Bureau,  prevádzkovateľ NRKI – nebankového registra.

Čo so zisteniami

Pokiaľ zistíte, že v úverovom registri je uvedený chybný údaj, je potrebné požiadať bankovú inštitúciu alebo klientske centrum SBCB o jeho opravu. Po doručení žiadosti preverí SBCB  správnosť údaju prostredníctvom banky a do 30 dní pošle klientovi správu o výsledku posúdenia žiadosti. Ak sa tak nestane, znamená to, že žiadosť bola kladne vybavená.

V žiadnom prípade však nemôžete požiadať SRBI, resp. NRKI o odstránenie záznamu o vašej delikvencii, ak je tento údaj pravdivý. V registri bude vystupovať  počas celej doby splácania vášho úverového záväzku a nasledujúcich päť rokov po jeho ukončení. 

Pozor na karty

Často sa stáva, že úver je zamietnutý nielen z dôvodu delikvencie,  ale aj kvôli výdavkom, ktoré klient do žiadosti o úver neuvádza, avšak banka sa o nich dozvie z úverového registra. Sú to najmä limity na kreditnej karte, resp. povolenom prečerpaní na účte. 

Aj keď ich klient v súčasnosti nevyužíva, a preto na nich pozabudne, banka pri žiadosti o hypotéku počíta. Je to najmä z dôvodu, že žiadateľ má na ne nárok, a preto je potrebné počítať s potenciálnymi splátkami. 

Som ručiteľom

Druhým „výdavkom“, s ktorým banka ráta pri schvaľovaní úveru, sú všetky ručiteľské záväzky klienta. V prípade že by hlavný dlžník prestal úver splácať, ručiteľ je povinný na základe zmluvy s bankou pokračovať v jeho splácaní. Splátka ručiteľského úveru sa preto započíta pri posudzovaní žiadosti v plnej výške.

Niekedy prichádza k situácii, kedy je úver zamietnutý z dôvodu delikvencii „klienta“ na úvere, v ktorom vystupoval ako ručiteľ. Nakoľko podpísal Zmluvu o ručení, bol zodpovedný za správne splácanie úverového záväzku. 

Odporúčam, aby ste si vždy vopred premysleli každé konanie v súvislosti s akýmkoľvek úverovým záväzkom. Všetky zamietnutia, ručiteľské záväzky ako aj kreditné karty, nepovolené prečerpania a delikvencie na úverových produktoch vám v budúcnosti môžu spôsobiť  neočakávané problémy. Je preto dôležité, aby sme všetkým úverovým záväzkom venovali maximálnu pozornosť a v žiadnom prípade ich nezanedbávali. 

Do  Spoločného registra bankových informácií (SRBI) je priamo napojených 17 bánk, pobočiek zahraničných bánk a stavebné sporiteľne:

 1. Tatra banka, a.s.
 2. VÚB, a.s.
 3. Slovenská sporiteľňa, a.s.
 4. Sberbank Slovensko, a.s.
 5. OTP Banka Slovensko, a.s.
 6. PRIMA Banka Slovensko, a.s.
 7. Poštová banka, a.s.
 8. UniCredit Bank Czech Rebuplic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
 9. ČSOB, a.s.
 10. Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s
 11. Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 12. ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
 13. Banco Banif Mais, S.A.
 14. mBank, S.A., pobočka zahraničnej banky
 15. Oberbank AG.
 16. ZUNO bank AG.
 17. Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Všetky tieto bankové inštitúcie majú výborný prehľad o všetkých našich existujúcich  úverových vzťahoch, ako aj o ukončených úverových vzťahoch pred rokom až piatimi rokmi. Po piatich rokoch sú údaje z registra automaticky vymazané.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.       

Úverový register. Záznamy o dlžníkovi vymazáva po piatich rokoch
Úverový register. Záznamy o dlžníkovi vymazáva po piatich rokoch
Úverový register. Záznamy o dlžníkovi vymazáva po piatich rokoch

Úverový register. Záznamy o dlžníkovi vymazáva po piatich rokoch