Pred rokom sme si kúpili byt na hypotekárny úver vo výške 85 000 eur s dobou splatnosti 20 rokov s fixáciou na tri roky, ktorá nám končí 12. 3. 2017. Súčasný zostatok hypotéky je 81 850 eur. Byt potrebujeme z rodinných dôvodov predať. Je potrebné najprv hypotéku celú vyplatiť? Ako môžeme v takomto prípade postupovať?

Ak ste rozhodnutí predať vašu nehnuteľnosť, môžete tak urobiť aj s hypotékou, ktorú ste na tento účel čerpali. V súčasnosti jestvuje niekoľko spôsobov ako sa so vzniknutou situáciou vysporiadať.  Predstavíme vám tri základné možnosti. 

Prvá možnosť

S kupujúcim sa môžete dohodnúť v kúpnej zmluve, že časť kúpnej ceny vám zaplatí formou vyplatenia zostatku vašej hypotéky. V prípade, ak sa vám podarí predaj načasovať ku koncu fixácie úrokovej sadzby, t. j. museli  by ste čakať ešte dva roky, tak banka si nebude navyše účtovať poplatok za predčasné splatenie úveru.

Mimo výročia fixácie však banka zahrnie do vyčíslenia zostatku hypotéky aj sankciu za predčasné splatenie, čo je približne 5% zo zostávajúcej výšky úveru. Vo vašom prípade by sankcia predstavovala 4 092,50 eura. S touto sankciou treba rátať pri príprave kúpnej zmluvy.

Druhá možnosť

Ak si chcete svoju hypotéku ponechať, zabezpečenie hypotéky je možné preniesť z vášho bytu na inú nehnuteľnosť. Túto možnosť zvyknú klienti využívať najmä v prípadoch, ak majú hypotekárny úver s podmienkami, ktoré by opätovne nevedeli získať, ako je napríklad pôvodná hypotéka so štátny príspevkom. Takisto pri komplikovanom financovaní nového investičného zámeru, napríklad pri výstavbe, či prípadne kvôli  ušetreniu poplatku za predčasné splatenie hypotéky a podobne. 

Založiť je možné kupovanú nehnuteľnosť, ale aj nehnuteľnosť vo vlastníctve tretej osoby. Niektoré banky akceptujú zmenu zabezpečenia iba na nehnuteľnosti vo vlastníctve dlžníka alebo jeho najbližšej rodiny. Banka zhodnotí najmä lokalitu, typ a hodnotu nehnuteľnosti.  Ak nehnuteľnosť spĺňa kritériá banky a má dostačujúcu hodnotu, je možné založenú nehnuteľnosť vymeniť.

Tretia možnosť

Najmenej využívanou možnosťou je prevzatie dlhu.  V tomto prípade sa kupujúci stane novým dlžníkom v úvere a pokračuje v splácaní pôvodného úveru.

Banka si preverí bonitu klienta,  či je schopný riadne splácať hypotekárny úver. Môže sa stať, že klient nebude vyhovovať podmienkam banky, ktorá nebude so zmenou dlžníka súhlasiť. 

Pre predávajúceho je tento spôsob výhodný najmä kvôli ušetreniu poplatku za predčasné splatenie úveru. Pre kupujúceho to zase znamená možné zrýchlenie procesu a tiež úsporu nákladov vo forme  poplatku za poskytnutie hypotéky. 

Klienti využívali túto možnosť najmä v období, kedy úrokové sadzby na trhu stúpali a pre kupujúcich boli nové hypotéky finančné náročnejšie ako pri prevzatie splácanej hypotéky.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.       

Tri možnosti, ako predať byt s hypotékou
Tri možnosti, ako predať byt s hypotékou
Tri možnosti, ako predať byt s hypotékou

 

Tri možnosti, ako predať byt s hypotékou