Zadanie nie je náhodné. Že na okraji Vrakune sa pripravuje nový projekt, písali TREND Reality ešte v roku 2016. Spoločnosť Danicon Holding predstavila úradom plán prestavať areál betonárne na nový polyfunkčný blok. Projekt s názvom Obytný súbor Amarello predpokladal výstavbu siedmich bytových domov s 200 bytmi, kancelárií, športovej haly či lezeckej steny.

Jeden z návrhov

Projekt hľadá výslednú podobu a jeden z návrhov predstavilo aj architektonické štúdio Rules. Ich návrh chcel využiť blízkosť Malého Dunaja. „Malopodlažné bodové domy v neortogonálnom pláne sú situované tak, aby nedochádzalo k priamym pohľadom medzi fasádami budov. Z kompaktných objektov vznikli tri stavebné bloky s obytným prízemím nad okolitým terénom, s parterom na úrovni terénu a čiastočne zapustenými parkovacími garážami,“ vysvetľujú architekti.

Ukázali, ako by premenili starú paneláreň na nové sídlisko

Areál bývalej panelárne vo Vrakuni Zdroj: Google Street View

Medzi blokmi navrhli architekti parky a na vyvýšených častiach poloverejný priestor pre obyvateľov. Návrh štúdia počítal so zachovaním všetkých druhov zelene pozdĺž rieky. Okrem parkových plôch chceli na mieste bývalej panelárne vybudovať biojazerá s rovnakou výškou hladiny ako rieka.

Špeciálna škôlka

„Funkciu bývania reprezentujú samostatne stojace bytové domy tvoriace pravouhlé hmoty v dvoch druhoch fasád. Vzhľadom na blízkosť vody sme jednotlivým bytom dopriali nadštandardné exteriérové plochy vo forme lodžií, ktoré obyvateľom zabezpečia kontakt s vodnou plochou a okolitou prírodou,“ vysvetľujú architekti.

Občiansku vybavenosť v komplexe má dopĺňať kombinácia materskej školy a bývania pre seniorov s cieľom interakcie medzi vekovo odlišnými skupinami. Jedným zo základných kritérií návrhu bolo vylúčenie dopravy z areálu a parkov. Aj preto má každý z troch stavebných celkov samostatný vjazd do podzemného parkoviska. Návrh počítal s vybudovaním 222 parkovacích miest v podzemných garážach a ďalších 80 pozdĺž komunikácie.

Predpokladom realizácie projektu je prestavba a modernizácia čističky odpadových vôd, ktorá sa nachádza na protiľahlom brehu. Predstavené návrhy sa však realizovať nebudú. Kto nakoniec určí podobu priemyselného areálu ukážu najbližšie mesiace. Aj keď sa projekt spájal s firmou Danicon Holding, majiteľom pozemkov je akciovka Malý Dunaj Development.