Projekt má vyrásť na pozemku, na ktorom stojí nevyužívaná budova bývalého Centra poradensko-psychologických služieb na Tomášikovej ulici v mestskej časti Ružinov. S jej predajom bola spojená kauza stará niekoľko rokov.

Zrušenie ponuky

Ešte v roku 2011 sa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava rozhodol zbaviť nevyužívanej budovy. Najprv ju ponúkol iným štátnym inštitúciám, keď však o ňu nikto neprejavil záujem, vypísal osobitné ponukové konanie. Cenu vtedy stanovil na 711-tisíc eur. Ani v prvom, ani v druhom kole sa však neprihlásil žiadny záujemca. Pomohlo až tretie kolo, v ktorom uspela ponuka na úrovni niečo vyše ako 480-tisíc eur. Celkovo pritom úrad dostal sedem ponúk.

Predaj bol však nakoniec nečakane zrušený. „S ohľadom na skutočnosť, že o kúpu nehnuteľnosti prejavili záujem viacerí záujemcovia, bude táto nehnuteľnosť prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ponúknutá na zámenu za rodinné domy pre účely detských domovov, v súlade s projektom deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti,“ vysvetľovala v roku 2014 pre TREND Reality Jana Lukáčová z kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Pozemky už nie sú vo vlastníctve štátnej inštitúcie. Podľa výpisu z katastra je ich vlastníkom spoločnosť Projekt T (pôvodné meno Franko Zvolen), ktorá ich nadobudla v apríli minulého roka. Už v ten istý mesiac pritom nový vlastník predložil úradom investičný zámer, ktorý hovorí o novej podobe riešeného územia.

Z predložených dokumentov vyplýva, že na pozemku by mala vyrásť budova so siedmimi nadzemnými a jedným podzemným podlažím. Kým pod zemou má byť situovaná garáž pre 29 áut, na prvom nadzemnom podlaží počíta investor so vstupom a exteriérovým parkoviskom.

V pláne aj penzión

Na druhom nadzemnom podlaží má byť vytvorený penzión. Zvyšok je vyčlenený pre bytové jednotky, ktorých má byť v objekte 31. Celkovo má pritom komplex obsluhovať 62 parkovacích miest. Zastavaná plocha pozemku je naplánovaná na 726 štvorcových metrov, podlahová plocha má zabrať 3 798 štvorcových metrov z toho 3 127 má pripadnúť na bývanie.

Stavebný boom na Tomášikovej pokračuje, na ceste je nový projekt

Bývalé Centrum poradensko-psychologických služieb Zdroj: Daniel Suchý

Za komplexom stojí bratislavská spoločnosť Projekt T. Firma sa ešte do júna minulého roka volala Franko Zvolen. V rovnakom čase pritom zmenila majiteľa a v predmete jej činnosti pribudol aj prenájom nehnuteľností.

Lokalita je v posledných mesiacoch mimoriadne rušná. So stavebnými prácami už začali na projekte Nido a komplexe apartmánov Tomášikova.sk. V príprave sú pritom projekty Omnia Business Center, ktorý okrem kancelárií ponúkne aj byty či komplex Green Atrium.