Problémy okolo stavby, ktorá sa nachádza na rohu ulíc Vrchná a Slávičie údolie, sa riešili už koncom deväťdesiatych rokoch. V médiách sa objavili inzeráty, ktoré ponúkali na predaj byty v pripravovanom komplexe. Už vtedy však prebiehali spory okolo vydania stavebného povolenia.

„Vyžiadali sme si dokumentáciu a zistili sme, že budú obmedzené naše vlastnícke práva, pretože objekt bude stáť na parcelách vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Vlastníkom spornej parcely sme sa stali v máji 2000 a v auguste 2000 začal stavebník stavať bez stavebného povolenia aj na našom pozemku,“ vysvetľoval v roku 2001 pre Bratislavské noviny advokát zastupujúci vlastníkov susedného objektu Viliam Vadňal. Začiatok stavby ohrozoval statiku objektu na Ľubinskej ulici. Druhá strana argumentovala tým, že malo dôjsť k vzájomnej výmene pozemkov, čo sa však podľa nej neudialo.

Problémy sa zásahom do cudzích pozemkov nekončili. Kým na začiatku stavbu realizovala firma Hoza, neskôr sa majitelia vymenili. Stavba získala dodatočné stavebné povolenie koncom roka 2005. Dostali ho už spoločnosti International Investments and Securities Holding a Machnáč.

V orgánoch druhej menovanej firmy pritom sedel Martin Bognár, ktorý bol obvinený z toho, že sa podieľa na vyberaní výpalného v bratislavských reštauráciách v spoluprácu so zločineckou skupinou takáčovci. M. Bognár bol pritom advokátom Ľubomíra Kudličku, ktorý je považovaný za údajného bossa takáčovcov. Okrem iného pracoval pre Vladimíra Fruniho a vystupoval ako svedok proti Jozefovi Majskému. M. Bognár zomrel náhle v roku 2008.

Samotní takáčovci sú pritom s touto stavbou priamo prepojení. Stavebné práce totiž realizovala spoločnosť K.S.I., ktorej konateľom je spomínaný Ľ. Kudlička. Rovnaká firma je pritom aj vlastníkom pozemkov, na ktorých stojí celý projekt.

Stavbe, ktorá mala blízko k takáčovcom, musia odstrániť dve podlažia

Polyfunkčný objekt Slávičie údolie Zdroj: TREND Reality

Že stavbári nepostupovali podľa platných povolení, ukázala kontrola stavebného úradu, ktorý urobil v rokoch 2006 až 2007 tri kontroly. Všetky konštatovali, že stavebník porušil povolenia a nariadili mu, aby okamžite zastavil stavebné práce. Vtedajší majiteľ International Investments and Securities Holding po druhej kontrole podal žiadosť o dodatočné povolenie stavby. Odvtedy sa vec ťahala po rôznych úradoch.

A ako si stavebník zmenil pôvodné plány? Namiesto štvorpodlažného objektu vybudoval až šesťpodlažný, keď šieste podlažie nebolo ustúpené. Zmenil sa aj tvar strešnej konštrukcie zo sedlovej na plochú. Stavba pritom zasahovala aj do pozemkov, ktoré patrili vlastníkom bytov a nebytových priestorov susedného domu na Ľubinskej ulici. Menil sa aj účel celej stavby. Kým pôvodne v nej mali byť kancelárie a 11 bytových jednotiek, nový stavebník kancelárie vyškrtol a naplánoval 21 bytov. Na úkor občianskej vybavenosti sa rozširovali parkovacie stojiská.

Samotná spoločnosť International Investments and Securities Holding pre TREND Reality vysvetľuje, že pôvodné stavebné povolenie jej bolo neoprávnené zrušené a pomalé konanie úradov spôsobilo meškanie stavby o šesť rokov. Aj preto chceli stavbu prispôsobiť novým podmienkam.