Bratislavský Ružinov nesúhlasí s investičným zámerom hlavného mesta, ktoré na Parkovej ulici v Prievoze, v blízkosti národnej kultúrnej pamiatky Csákyho kaštieľa zo začiatku 20. storočia s parkom v anglickom štýle, navrhuje nájomné bývanie. Súčasťou záhrady je aj 120-ročná ,,oranžéria". Proti výstavbe už obyvatelia spísali petíciu, považujú to za neprimerané a necitlivé zahusťovanie. Prehodnotiť zámer požaduje aj miestna samospráva.

,,Vzniká otázka, prečo do dediny v meste, ktorá je tak historicky postavená, mala vnikať postupne, pod nejakou zámienkou, bytová výstavba. Je to niečo, čo narušuje identitu prostredia. Priestor je historicky daný priestorom kaštieľa a rozária, ktoré tam bolo," uviedol pre TASR predseda petičného výboru Ján Filc.

Nájomné bývanie Terchovská ulica v Bratislave
Neprehliadnite

V bratislavskom Ružinove plánuje mesto nájomné bývanie

Petíciou obyvatelia požadujú, aby magistrát od zámeru upustil a predmetné územie preklasifikoval tak, aby k žiadnej výstavbe nemohlo dôjsť. Hlavnému mestu zároveň odkazujú, že nájomné bývanie nepatrí do zástavby rodinných domov, ale do jeho rozvojových častí. Obyvatelia si tam vedia predstaviť skôr zhodnotenie lokality na verejnoprospešný priestor vrátane rekonštrukcie historických stavieb. ,,Veľká škoda, že mesto nevenovalo v minulosti pozornosť tomu, čo mu v tomto území patrilo a že to nejakým spôsobom nezveľadilo," poznamenal Filc.

Navrhovanú výstavbu odmieta aj mestská časť. Samospráva na základe odporu obyvateľov a po výzvach nielen občanov Prievozu, ale aj Ružinova požaduje zámer a zastavanosť výstavby prehodnotiť a spracovať prieskum z hľadiska historickej hodnoty budov v danej lokalite. Miestni poslanci takéto uznesenie prijali ešte koncom februára. ,,Súťažné zadanie malo síce v sebe zakomponované formulácie ochrany hodnôt kaštieľa a parku, ale nie všetkých objektov, keďže nemajú pamiatkové hodnoty a sú v zlom technickom stave. Určite by mala existovať odborná štúdia, lebo historická hodnota je nespochybniteľná," povedala pre TASR poslankyňa Mária Barancová.

Letecká snímka časti Bratislavy
Neprehliadnite

Bratislava vybrala 13 lokalít, kde zvažuje stavať nájomné byty

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) v polovici apríla odprezentoval architektonickú súťaž a predstavil víťazný návrh. Ten hovorí o ôsmich nájomných dvojposchodových bytových domoch s 30 bytmi. Pritom ešte na minuloročnom participatívnom stretnutí vyjadrili obyvatelia nesúhlas s výstavbou nájomných bytov z obáv zo zahusťovania, dopravného kolapsu a umiestnenia veľkej hmoty. Niektorí sa vyjadrili, že by uprednostnili nižšiu zástavbu, napríklad domov dôchodcov, materskú školu, park či detské ihrisko. Niektorí boli proti akejkoľvek výstavbe. Mnohým sa vo víťaznom návrhu nepozdáva ani poddimenzovaný počet parkovacích miest.

Obyvatelia podľa poslankyne očakávali, že sa uskutoční ďalšie avizované participatívne stretnutie. ,,Domnievam sa, že pri takýchto projektoch by mala ešte pred vyhlásením súťaže prebehnúť verejná diskusia," myslí si Barancová. Obyvatelia poukazujú na to, že štandardom vo vyspelých krajinách je pretvárať takýto priestor len s intenzívnym zapojením obyvateľov, odbornej i laickej verejnosti a príslušných autorít. Sľub primátora Bratislavy Matúša Valla prijali za záväzný a dúfajú, že ich požiadavky a návrhy budú zohľadnené.