Nový bytový dom by mal vyrásť na rohu ulíc, keď je zo severu ohraničený Dunajskou ulicou, zo západu bytovým domom, z východu Lazaretskou ulicou a z juhu záhradou susedného projektu. Na pozemku, ktorý vlastní samotný developer, sa dnes nachádza parkovisko.

Objekt, ktorý má vyrásť v pamiatkovej zóne, má mať štyri podlažia s vnútorným blokom. Zastavaná plocha má dosiahnuť 356 štvorcových metrov. Bytový dom má mať jedno podzemné, tri nadzemné podlažia a podkrovie na úrovni štvrtého podlažia.

V priestoroch prvého nadzemného podlažia a suterénu má byť situovaná garáž s 12 miestami a technickým vybavením. Na druhom až štvrtom nadzemnom podlaží naplánoval investor sedem bytových jednotiek.

Na nároží budovy s priečelím orientovaným na Dunajskú ulicu majú byť na prvom, druhom a treťom podlaží situované nebytové priestory, ktoré majú rozšíriť možnosti občianskej vybavenosti. Kedy sa začne so stavebnými prácami je nateraz otázne. Developer požiadal o spojenie územného a stavebného konania.

Z projektom stojí spoločnosť Real Estate Firm. Samotná firma doteraz nebola spojená so žiadnym developerským projektom. Podľa obchodného registra je akcionárom firmy spoločnosť Z8 Capital Partners. Jej spolumajiteľom je Roman Fečík, ktorý figuruje vo viacerých firmách. Okrem iného spoluvlastní aj hotel Arcadia.