Vyhliadli sme si s priateľkou byt cez realitnú kanceláriu. Boli sme ho pozrieť a veľmi sa nám páči. Keď sme povedali maklérovi, že máme záujem ho kúpiť, povedal, že musíme zložiť rezervačný poplatok v realitnej kancelárii. Čo tým presne myslel? Musíme ho zložiť? V akej výške?

V bežnej praxi sa pri prejavení vážneho záujmu o kúpu danej nehnuteľnosti požaduje zloženie rezervačného poplatku zo strany kupujúceho. Podpísaním rezervačnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje neponúkať ďalej byt na predaj a nerokovať s inými záujemcami o jeho predaji.

Ak máte záujem kúpiť byt cez realitnú kanceláriu, najlepšie by bolo, ak by rezervačná zmluva bola uzatvorená medzi Vami ako kupujúcim, predávajúcim a realitnou kanceláriou. Medzi najdôležitejšie náležitosti tejto zmluvy by som zaradila:

● Identifikácia zmluvných strán – predávajúci, kupujúci a realitná kancelária. Ak je majiteľov viac, musia byť uvedení všetci a podpisovať priamo alebo na základe plnomocenstva.

● Identifikácia nehnuteľnosti - najlepšie podľa listu vlastníctva.

● Termín, do ktorého sa predávajúci a kupujúci zaväzujú uzavrieť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve alebo kúpnu zmluvu – stanovenie tohto termínu je potrebné dobre zvážiť, hlavne v prípade, keď kupujúci plánuje financovať kúpu nehnuteľnosti z hypotekárneho úveru – odporúčam nechať si dostatočný čas, ak ešte úver nie je v banke predjednaný).

● Kúpna cena nehnuteľnosti.

● Výška rezervačného poplatku – spravidla 2-5% z ceny nehnuteľnosti. Spravidla  býva súčasťou kúpnej ceny a platí sa realitnej kancelárii. Obzvlášť veľkú pozornosť venujte podmienkam, za ktorých Vám bude poplatok vrátený alebo Vám prepadne ako zmluvná pokuta. Najčastejšie je to v prípade, ak do stanoveného termínu nepodpíšete kúpnu zmluvu (príp. zmluvu o budúcej kúpnej zmluve).

Odporúčala by som Vám uplatniť si zmluvnú pokutu recipročne voči predávajúcemu vo výške Vášho rezervačného poplatku.

● Ďalšie podstatné náležitosti: spôsob platby kúpnej ceny, dátum uvoľnenia nehnuteľnosti.

Rezervačná zmluva by mala byť vyvážená pre kupujúceho a predávajúceho.

Autorka je obchodnou riaditeľkou realitnej spoločnosti Legacy.