Vydrica v Podhradí, jedna z najlukratívnejších častí hlavného mesta, by mala v tomto roku začať so zmenami svojej roky nevábnej tváre. Obyvatelia a návštevníci Bratislavy v minulosti videli práce na spevňovaní hradného brala a prekládky infraštruktúry inžinierskych sietí.

Spoločnosť Vydrica Development vo štvrtok 22. júla informovala, že získala stavebné povolenie pre objekty prvej etapy. Povolenie je právoplatné a výstavba prvých budov by sa mohla začať tento rok.

Spoločnosť vznikla v roku 2018 ako joint venture spojením vlastníka pozemkov Vydrica s developerskou spoločnosťou Lucron. Tá stavia napríklad projekt Arboria v Trnave, či pripravuje projekt Nesto v Bratislave. Podľa informatívneho výpisu z obchodného registra je akcionárom Vydrice, ktorá má základné imanie takmer 15,5 milióna eur, spoločnosť Urbicom Invest.

V Zuckermadli, v druhej časti Podhradia, ukončil dávnejšie svoj projekt s bytmi, kanceláriami, obchodnými priestormi a parkovaním developer JT Real Estate.

Pamiatky na Vydrici

K oživeniu zámeru a príprave nového projektu na Vydrici v blízkosti nábrežia Dunaja došlo po niekoľkých rokoch. Projekt doplní zástavbou dlhodobo zanedbávanú časť priestoru, predĺži korzo a plynulo prepojí nábrežie s hradom.

Územie sa zmení novú na mestskú štvrť, ktorá bude rešpektovať historický genius loci tejto jedinečnej lokality. Na dejiny Vydrice odkážu viaceré pamiatky, ktoré investor zachová a zrevitalizuje.

Spolu s dokončením prvej etapy obyvatelia hlavného mesta uvidia aj zreštaurované ľadové jamy, ktoré slúžili na chladenie potravín, zrevitalizovanú pracháreň či repliku vyústenia vodovodu Johanna Wolfganga Kempelena.

Vynálezcovi z Bratislavy bude venovaný herno-edukačný verejný park, kde majú byť interaktívnym spôsobom verejnosti prístupné jeho ďalšie diela. „Priestor v západnej časti územia, pracovne ho nazývame Kempelenov park, bude jedným z najväčších verejných priestranstiev projektu,“ uviedol za spoluinvestora Juraj Rehák.

Na výbere vhodnej vegetácie spolupracujú so Štátnou ochranou prírody a počítajú s výsadbou iba domácich rastlín.

 

Vydrica
  • Je časť Podhradia od Rybárskeho cechu po Zámocké schody a Most SNP.
  • Úzke územie je zarezané do hradného kopca s rozlohou 3,7 hektára, so zvyškami historickej Vodnej veže. 
  • Vydrica vznikla ako samostatná osada už v prvej polovici 13. storočia pri brode cez Dunaj na dôležitých obchodných cestách.
  • Spolu so susedným Zuckermandlom boli od roku 1851 štvrtým obvodom Prešporku s názvom Tereziánske Mesto.
  • Začiatkom minulého storočia malo 455 domov a vyše 12 500 obyvateľov.
  • Prvé objekty začali búrať v roku 1948, systematická asanácia prebehla v 60. rokoch. Už vtedy sa uvažovalo o novej zástavbe a vzniklo viacero štúdií.
  • Po roku 1989 sa obnovila diskusia o zástavbe Podhradia. Odborníci aj verejnosť boli rozdelení v názore, či stavať repliky historických budov alebo modernú architektúru. Zmiešané reakcie vyvolala historizujúca zástavba prieluky na Židovskej ulici v druhej polovici 90. rokov.

PRAMEŇ: TREND

Stavať začnú od Rybárskeho cechu

V štyroch nízkopodlažných bytových domoch v prvej etape bude spolu 207 bytov vo vysokom štandarde. Súčasťou stavieb bude parter pre obchodné prevádzky, reštaurácie či kaviarne. Kancelárske priestory budú v jednej budove umiestnenej najbližšie k Nábrežiu armádneho generála Ludvíka Svobodu.

Výstavba prvej etapy sa začne na západe od Rybárskeho cechu a skončí sa na východe pri Vodnej veži. Práve Vodná veža by sa mala stať v budúcnosti centrálnym bodom a kultúrno spoločenským srdcom celého projektu.

„O obnove národnej kultúrnej pamiatky Vodnej veže pravidelne komunikeme s bratislavským magistrátom. Po podpísaní memoranda, v ktorom sme sa zaviazali čo najcitlivejšie pracovať s historickou hodnotou Vydrice, pripravujeme spolu s mestom architektonickú súťaž, ktorej víťaz sa bude podieľať na budúcej podobe Vodnej veže,“ uviedol výkonný riaditeľ Lucronu Zoltán Müller. Ukončenie prvej etapy očakáva investor v priebehu roka 2024.

Memorandum o Vydrici z roku 2020
  • Podpísali ho mesto Bratislava a Vydrica Development
  • Hlavné body : Ekologické opatrenia, verejný priestor vo Vydrici pre všetkých obyvateľov mesta, zachovanie a sprístupnenie časti historických nálezov či vytvorenie rezervy pre integrovanú zastávku MHD. 
  • Okrem toho developer vynaloží takmer 1 500 000 eur na revitalizáciu historicky významnej pamiatky Vodná veža a jej okolia, vďaka čomu vznikne nový kultúrny priestor.

Projekt s 18 budovami

Ako uviedol TREND na jeseň 2016, Urbicom Invest vyhlásil po získaní územia Vydrice architektonickú súťaž. Výsledná podoba spájala viaceré súťažné návrhy pod dohľadom štúdia Bogár Králik Urban.

Projekt počítal s výstavbou 18 budov s 36-tisíc štvorcovými metrami bytovej zástavby, 15-tisíc m2 administratívy, takmer 14-tisíc m2 obchodných nehnuteľností a 747 parkovacími miestami.

Vydricu kúpil najprv Avant

Mesto Bratislava rozhodlo o predaji časti Podhradia pri Dunaji pred zhruba 20 rokmi. Spoločnosť J&T Global získala takmer trojhektárový Zuckermandel za 253 miliónov slovenských korún a lučenecká firma Avant zaplatila za Vydricu 202 miliónov slovenských korún.

Následne mesto a investori vyhlásili súťaž na urbanistickú štúdiu zóny Podhradie. Mala byť podkladom pre územný plán zóny, ktorý však povolil väčší rozsah výstavby.

Avant chcel na Vydrici stavať na podlahovej ploche 75-tisíc m2 približne v rovnakom pomere byty a kancelárie doplnené hotelom. V uličnom parteri mali vzniknúť obchody a služby. O dva roky predala projekt firme Urbicom Invest.

 

Vydrica - pohľad na územie
Neprehliadnite

Lukratívna Vydrica je oficiálne na predaj