Schválením výmeny pozemku na Ulici Pod záhradami za plochu v lokalite Na vrátkach, neďaleko sociálnej ubytovne Fortuna, sa podľa starostu Dúbravky Martina Zaťoviča skončila dúbravská trauma, ktorá vznikla pred viac než piatimi rokmi.

Primátora Bratislavy Iva Nesrovnala teší, že sa hlavnému mestu spoločne s mestskou časťou podarilo vyriešiť tento problém a vyhoveli tisícom Dúbravčanov žiadajúcich zastavenie výstavby na pozemku Pod záhradami, ktorá už mala územné rozhodnutie.

„Pozemok, kde sa malo stavať - Pod záhradami, zostane nezastavaný a stavba sa presunie na iný mestský pozemok - Na vrátkach, ktorý je na kraji Dúbravky a kde s výstavbou nie je problém,“ hovorí primátor.

Mestskí poslanci podľa M. Zaťoviča jednomyseľne schválili, že spoločnosť Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo odchádza z územia Pod záhradami a pozemok sa vracia späť do správy Dúbravky.

Záležitosť súvisí so zámerom spoločnosti Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo realizovať výstavbu polyfunkčného objektu. Najskôr mal vyrásť projekt Apartmán Park v Starom Meste na mieste parčíka na Belopotockého ulici.

Keďže sa tento zámer stretol s ostrým nesúhlasom verejnosti, investor súhlasil s návrhom zameniť tento pozemok za priestor v lokalite Pod záhradami v Dúbravke. Okrem svojho investičného zámeru mala spoločnosť na tomto mieste vytvoriť aj oddychový priestor s rozsiahlymi zelenými plochami na ploche najmenej päťtisíc štvorcových metrov, v sume prinajmenšom stotisíc eur.

Projekt Strabagu sa opäť presúva, developer má stavať na konci Dúbravky

Polyfunkčný bytový dom Pod záhradami Zdroj: Zipp Bratislava

Proti zámeru spoločnosti vybudovať viacpodlažný polyfunkčný objekt sa však aj v Dúbravke postavila verejnosť – upozorňovala na rozsah výstavby, úbytok zelene i neúmerné zvýšenie dopravnej záťaže v lokalite. Developer preto doteraz nezrealizoval zámer a nenaplnil ani podmienku vytvoriť a do vlastníctva hlavného mesta bezodplatne previesť park. Mesto by tak mohlo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 950 300 eur, nezískalo by však hotový park aj s pozemkami pod ním slúžiacim verejnosti.

„Hlavné mesto má záujem na tom, aby investor park vybudoval a odovzdal do vlastníctva mesta, preto navrhujeme umožniť žiadateľovi splniť si povinnosti a schváliť zámenu pozemkov. Uvedenou zámenou zostane pre potreby hlavného mesta a jej obyvateľov zachovaná rozsiahla a celistvá zelená plocha na Ulici Pod záhradami, ktorá bude zverená do správy mestskej časti Dúbravka za účelom jej udržiavania a zveľaďovania,“ argumentuje magistrát v dôvodovej správe.

Rovnako tak vybudovaním parku v lokalite Na vrátkach za rovnakých podmienok ako to bolo v prípade zámeru v lokalite Pod záhradami, si spoločnosť splní pôvodný záväzok, dodáva mesto v dokumente. So zámerom súhlasili na februárovom rokovaní aj dúbravskí miestni poslanci.