Čerpáme hypotekárny úver, ktorý sme použili na stavbu rodinného domu. Pri jeho vybavovaní sme založili byt mojej babky, po postavení domu by sme však chceli záložné právo presunúť už na existujúci rodinný dom. Ako máme postupovať a ako dlho bude trvať tento proces? Aké dokumenty k tomu banka potrebuje?

V prvom rade sa treba informovať priamo vo svojej banke. Bude ju zaujímať predovšetkým hodnota rodinného domu, teda či je postačujúca na zabezpečenie hypotéky.

Hodnotu preukážete znaleckým posudkom, prípadne po dohode s bankou bude stačiť obhliadka „bankového“ znalca. Podáte písomnú žiadosť o zmenu zabezpečenia úveru. Po jej schválení banka vypracuje nové záložné zmluvy, prípadne aj dodatok k existujúcej úverovej zmluve.

Záložné zmluvy sa vložia na kataster a po zápise záložného práva na rodinný dom (trvá to 15 - 30 dní, podľa zvoleného konania na katastri a uhradeného poplatku) banka písomne potvrdí, že sa vzdáva pôvodného záložného práva. Na základe tohto písomného dokumentu kataster vymaže záložné právo z babkinho bytu (lehota na katastri je do 60 dní).

Autorka pracuje v spoločnosti Hypocentrum, a.s.