S priateľom by som chcela kúpiť staršiu nehnuteľnosť, na ktorej viazne vecné bremeno na dožitie. Babka má právo na jednu miestnosť. Cena nehnuteľnosti je okolo 20 tisíc Eur. Je možnosť dostať aj na takúto nehnuteľnosť úver? Na ktorú banku by sme sa mali obrátiť?

Predpokladám, že vecné bremeno je zapísané na liste vlastníctva a je to teda reálna ťarcha, ktorá zaťažuje vlastníka nehnuteľnosti. V takomto prípade banky bez výnimky požadujú, aby sa pred podpisom záložnej zmluvy s bankou uvedené vecné bremeno zrušilo.

Ide totiž o ťarchu, ktorá sa „prenáša“ s vlastníctvom nehnuteľnosti na každú osobu, teda na každého nového vlastníka. Ak by došlo k založeniu takejto nehnuteľnosti a v budúcnosti sa musí nehnuteľnosť predať kvôli nesplácanému úveru, je málo pravdepodobné, že ju banka úspešne predá s vecným bremenom. O takúto nehnuteľnosť by totiž asi nebol veľký záujem.  

Vecné bremeno zriadené v prospech osoby zaniká buď úmrtím danej osoby alebo sa dá zrušiť písomnou zmluvou. Zmluva musí byť podaná na kataster nehnuteľnosti, za čo zaplatíte správny poplatok (66 €). Konanie o zánik vecného bremena zmluve na katastri trvá 30 dní, pokiaľ ho chcete urýchliť, priplatíte 199,50 €.

Autorka pracuje v spoločnosti Hypocentrum, a.s.