Mestská časť zozbierala celkovo 47 983 evidentných čísiel vozidiel (EČV), z toho 46 619 bolo zo Slovenska a 1 364 zo zahraničia.

Pri sčítavaní vozidiel samospráva zistila, že počet nerezidentov Petržalky je 16 796, teda 36 percent zo všetkých zozbieraných EČV.

„Z toho 8 157 bolo mimo Bratislavy a 8 639 vozidiel pochádzalo síce z hlavného mesta, ale nie z Petržalky,“ spresnil starosta.

Najviac cezpoľných zo Senca

V prvej päťke vozidiel, ktoré nemali bratislavské EČV, boli autá z okresov Senec (602), Pezinok (410), Malacky (383), Nitra (331) a Dunajská Streda (286).

Nerezidenti podľa bratislavských mestských častí boli najmä z Ružinova (2 224), Starého Mesta (2 028), Nového Mesta (1 224), Karlovej Vsi (654) či Dúbravky (491).

Zber údajov ukázal, že najväčšia koncentrácia áut v Petržalke je na uliciach Budatínska (1 152), Ševčenkova (1 008), Znievska (838), Jasovská (833), Holíčska (742), Romanova (676), Furdekova (673) či Osuského (618).

Najviac, 89 percent, zo zaevidovaných EČV tvorili osobné vozidlá. Nasledovali nákladné vozidlá (6,81 percenta) a pod jedno percento boli napríklad motocykle (0,51 percenta).

„Parkovacia politika bude postavená na znalosti a vyhodnocovaní reálnych dát zo statickej dopravy, registra obyvateľov a vozidiel,“ podotkol na margo zozbieraných dát J. Hrčka.

Pripomenul, že Petržalka od 1. novembra spúšťa vlastný pilotný parkovací systém v medziobdobí, kým začne v roku 2021 platiť schválená celomestská parkovacia politika. Systém začne zavádzať najprv v lokalite Dvory, postupne bude nabiehať na celom území mestskej časti.

„Do spustenia robíme ďalšie kolo sčítavania, aby sme vedeli vyhodnocovať, ako sa tie návyky ľudí zmenia po spustení regulácie,“ uviedol starosta.

Od novembra euro za hodinu

V rámci svojho parkovacieho systému chce Petržalka zvýhodniť svojich obyvateľov pred nerezidentmi. J. Hrčka oznámil, že od septembra sa už vyznačujú parkovacie miesta, kde bude spustená regulácia. Do novembra by malo byť vyznačených od 3 500 do 4-tisíc miest.

Od októbra sa môžu Petržalčania registrovať do pilotného parkovacieho systému. Doteraz tak podľa informácií samosprávy urobilo zhruba 6 500 obyvateľov. Títo žiadatelia budú môcť od 1. novembra, teda od spustenia systému, parkovať kdekoľvek v rámci mestskej časti bezplatne 24 hodín denne sedem dní v týždni.

Obyvatelia bez trvalého pobytu v Petržalke budú môcť bezplatne parkovať len počas dňa, teda medzi 8.00 a 18.00 h, a počas víkendov. V noci bude pre nich parkovanie spoplatnené sumou jedno euro za každú začatú sa hodinu, respektíve budú musieť parkovať mimo vyhradených parkovacích miest.

„Mestské časti Bratislavy budú môcť realizovať svoje pilotné parkovacie projekty. Najväčšia mestská časť ho o niekoľko dní aj spúšťa. Je dôležité, aby sa veci vyskúšali v menšej mierke pred spustením celomestskej parkovacej politiky,“ podotkol M. Vallo.