Rozhodujete sa pre hypotéku a porovnávate úrokové sadzby, len aby ste vybrali tú najlacnejšiu. Lenže cena úveru nezávisí len od úrokovej sadzby, ale proces vybavovania hypotéky je spojený aj s rôznymi poplatkami, ktoré ovplyvňujú celkové preplatenie úveru.  Rátať s nimi treba vopred, ešte pred uzatvorením úverového vzťahu. Prinášame stručný prehľad najzákladnejších poplatkov súvisiacich s hypotékou. 

1. Poplatok za znalecký posudok

Poplatok za znalecký posudok musí zaplatiť žiadateľ o hypotekárny úver súdnemu znalcovi v odbore oceňovania nehnuteľností. Ten stanoví hodnotu domu, bytu, pozemku alebo inej nehnuteľnosti, ktorá bude predmetom záložného práva v banke. Banka vyžaduje od klienta posudok kvôli určeniu maximálnej možnej hypotéky a v niektorých prípadoch aj pre stanovenie úrokovej sadzby, ktorá býva pri hypotékach nad cca 80% z hodnoty nehnuteľnosti navýšená. 

Znalec účtuje klientovi štandardne poplatok vo výške približne od 120 eur, ak je predmetom oceňovania byt. Poplatok závisí od veľkosti bytu a súvisiacich nebytových priestorov. V prípade rodinných domov môže byť cena aj niekoľko stoviek eur. 

Niektoré banky ponúkajú možnosť dať si vypracovať posudok jej interným znalcom. Výhodné je využiť jeho služby najmä vtedy, ak ho banka preplatí v rámci nejakej akcie, alebo ho bude inkasovať až pri čerpaní úveru.  Treba však dať pozor na to, že tento typ posudku je akceptovateľný iba vybranou bankou. Ak sa klient rozhodne pre inú banku, potrebuje opätovne nový posudok.

Sú banky, ktoré poskytujú možnosť bezplatnej cenovej mapy. Týka sa to najmä nehnuteľností v okresných a krajských mestách a iba pri obmedzených výškach úveru.

2. Poplatok za spracovanie úveru / poskytnutie úveru. 

Je to poplatok, ktorý si účtuje banka za administratívu spracovania žiadosti o hypotéku alebo priamo za jej poskytnutie.

Tento poplatok sa pohybuje zvyčajne vo výške 0 eur až 1,9 % z celkového objemu úveru. Výška záleží od aktuálneho cenníka banky a taktiež od prebiehajúcich akcií.  Zvyčajne ide o jarné alebo jesenné kampane bánk, o podmienkach ktorých môžete informovať priamo v bankách alebo u hypotekárneho špecialistu, ktorý vám na jednom mieste porovná ponuku rôznych bánk.

Poplatok za spracovanie úveru môže platiť klient banke individuálne, alebo mu ho môže započítať  do výšku úveru. V tom prípade ho spláca väčšinou počas celej doby splatnosti úveru, alebo môže byť splatený už v prvých splátkach. 

3.  Poplatok katastru - Návrh na vklad záložného práva  

Je to poplatok, ktorý musí klient zaplatiť katastru pri podaní návrhu na začatie konania o povolení vkladu záložného práva k zakladanej nehnuteľnosti, v prospech banky. 

Štandardný správny poplatok v rámci konania na katastri sa účtuje vo výške 66 eur. V prípade zrýchleného konania je to až 266 eur, ak má kataster zapísať záložného právo už do 15 dní od podania návrhu. Keďže je možné podať zamýšľaný návrh na vklad elektronicky prostredníctvom katastrálneho portálu, klient  tak usporí 15 eur. Finálny správny poplatok tak bude 51 eur alebo 251 eur. Odporúčame, aby sa klient pri vypĺňaní tohto oznámenia poradil s hypotekárnym špecialistom, právnikom, notárom či iným skúseným odborníkom.  Ak totiž príde k akejkoľvek chybe, kataster preruší  konanie a klient musí doplatiť 15 eur, čím sa celý proces zápisu predĺži. 

V rámci akcie vie banka klientovi poskytnúť aj zabezpečenie návrhu na vklad záložného práva bezplatne. Netýka sa to zrýchleného konania do 15 dní.

4. Poistenie nehnuteľnosti

Pred čerpaním hypotekárneho úveru musí byť bankou zakladaná nehnuteľnosť poistená. Ide zväčša o poistenie stavby, nie domácnosti. Poistenie domácnosti akceptuje v súčasnosti iba jedna banka.  Klient banke predkladá nasledujúce doklady: poistná zmluva, resp. uzatvorený poistný návrh, doklad o zaplatení a potvrdenie o vinkulácii poistného plnenia v prospech banky.  V prípade väčšej poistnej udalosti bude poistné plnenie vyplatené v prospech hypotekárnej banky.

Poistenie nehnuteľnosti si dovolíme zaradiť  k poplatkom súvisiacim s hypotékou, pretože poistenie bytu alebo domu je väčšinou podmienkou čerpania hypotekárneho úveru zo strany banky. Tento poplatok záleží od hodnoty a lokality nehnuteľnosti. Väčšinou je poistné platené ročne, ale sú aj možnosti polročných či štvrťročných platieb. Ročné poistné býva pri bytoch s hodnotou do 100 000 eur približne vo výške do 90 eur/ročne. Pri výbere poistenia sa treba informovať na možné zľavy.

5. Extra poplatky

Klient sa môže stretnúť aj s poplatkami, ktoré súvisia najčastejšie so zrýchleným konaním banky a úradov. Napríklad ak klient potrebuje hypotéku expresne a žiada banku aj o urýchlené schválenie prípadne aj čerpanie. Túto službu neposkytujú všetky finančné inštitúcie. Poplatok záleží od aktuálneho cenníka banky.

Čo je klient neplatí?  

  • Služby hypotekárneho špecialistu –  zadarmo porovná a objasní klientovi ponuku jednotlivých bánk vrátane úrokových sadzieb, poplatkov a rozdielov medzi nimi, nájde  pre neho najvýhodnejšiu hypotéku a pomôže mu v celom procese jej vybavenia. Hypotekárny špecialista je platený bankou, pre ktorú sa klient rozhodne. 
  • Vedenie úverového účtu – poplatok bol bankami účtovaný všetkým klientom na mesačnej báze vo výške približne 4 eurá až do júna 2013, kedy bol novelou Zákona o bankách zrušený. 
  • Notárske poplatky – klient neplatí. Realizuje sa notárska úschova, resp. vinkulácia vlastných prostriedkov, ktoré predstavujú rozdiel medzi kúpnou cenou a hypotékou. 

 Čo stojí vybavovanie hypotéky: 

Príklad č. 1: Hypotéka na 2-izbový byt 60 000 €:

1. Znalecký posudok  ........................ 120 €

2. Poplatok za spracovanie úveru ...........0 €  

3. Návrh na vklad..................................51 € (elektronicky)

4. Poistenie nehnuteľnosti.....................73 €

SPOLU....................................................244 €  

Príklad č. 2: Hypotéka na rodinný dom (bungalov do 150 m2)  100 000 €:

1. Znalecký posudok  ............................. 0 € (využitá kampaň banky)

2. Poplatok za spracovanie úveru ........ 999 €  

3. Návrh na vklad.....................................0 € (využitá kampaň banky)

4. Poistenie nehnuteľnosti....................120 €  

SPOLU...................................................1119 €

Poplatky pri hypotéke.  Aké to sú a kde sa dá ušetriť

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.       

Poplatky pri hypotéke.  Aké to sú a kde sa dá ušetriť
Poplatky pri hypotéke.  Aké to sú a kde sa dá ušetriť
Poplatky pri hypotéke.  Aké to sú a kde sa dá ušetriť