Okresný súd Bratislava II nariadil neodkladné opatrenie v súvislosti s developerským projektom Rosenhaus v bratislavskej Vrakuni. Týka sa pozastavenia akýchkoľvek prác súvisiacich s výstavbou na mestskom pozemku. Hlavné mesto hovorí o výstavbe na základe sporného stavebného rozhodnutia. Developer tvrdí, že platné stavebné povolenie má, čo mal potvrdiť aj Najvyšší súd SR.

Vrakuňa dlhodobo bojuje proti výstavbe 12-poschodového projektu. Spochybňuje platnosť stavebného povolenia. Poukazuje na to, že investorovi chýba vzťah k pozemku a oplotenie okolo neho postavil bez povolenia. Do sporu sa zapojil aj magistrát, podľa ktorého ide o nezmyselnú stavbu bez riadnych a platných povolení.

Developer podľa nášho názoru nemal preukázaný vzťah k mestskému pozemku a jeho stavba tak bola neoprávnená. Akékoľvek pokusy o obchádzanie pravidiel budú konzekventne riešené," skonštatovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová s tým, že mesto sa k projektu doteraz nevyjadrovalo ani záväzným stanoviskom.

Developer musí zastaviť aktivity

Okresný súd koncom novembra rozhodol podľa nej o nariadení neodkladného opatrenia. Developer, ktorý oplotil stavenisko a začal búrať betónový plot, má zastaviť akékoľvek aktivity týkajúce sa výstavby na mestskom pozemku a uviesť do pôvodného stavu. "Má sa zdržať užívania pozemku, vstupu, vjazdu, prechodu či prejazdu pozemkom," doplnila Rajčanová.

Rosenhaus.sk
Neprehliadnite

Developer projektu Rosenhaus sa pustil do vedenia Vrakune

Developerská spoločnosť MartinDevelopment Vrakuňa zatiaľ rozhodnutím súdu nedisponuje. „Úprimne nás mrzí, že sme sa stali "rukojemníkmi" mestskej časti a hlavného mesta a ako dotknutá strana sa o spomínanom rozhodnutí súdu dozvedáme až z médií a sociálnych sietí," uviedla Beata Humeníková zo spoločnosti.

Komplexné stanovisko poskytne spoločnosť až po obdržaní rozhodnutia a oboznámení sa s dôvodmi prípadného nariadenia neodkladného opatrenia. Zdôrazňuje však, že projekt odkúpila s platným stavebným povolením a vecným bremenom - právom stavby bytového domu.

Problémy siahajú do 90. rokov

Na margo zachovania zelene, na čo upozorňuje magistrát, poznamenáva, že ide o asfaltovú plochu, ktorú obyvatelia využívali na parkovanie. „Napriek tomu, že tu nikdy nebolo zriadené parkovisko a užívanie chodníka ako vjazdu a výjazdu na danú plochu je priestupkom, ktorý mestská časť dlhodobo toleruje a naša spoločnosť niekoľkokrát deklarovala zachovanie a rozšírenie výsadby zelene v rámci projektu," doplnila B. Humeníková.

Začiatky problému siahajú do roku 1998, keď okresný úrad ako vlastník pozemku na ňom za odplatu zriadil vecné bremeno pre niekoľko stavebníkov, tí sa rokmi niekoľkokrát zmenili. Na vecné bremeno sa odvoláva aj investor, pozemok ako taký patrí hlavnému mestu. Stavebné povolenie bolo vydané v roku 2007 stavebným úradom v Rači.

Stavba sa mala dokončiť do dvoch rokov od právoplatnosti povolenia. V roku 2019 štátny stavebný dozor skonštatoval, že sa nič neudialo. Starosta Vrakune Martin Kuruc považuje za pofidérne aj stavebné povolenie vydané na šiestich stranách, povolenie na rodinný dom máva pritom aj 32 strán. Trestné oznámenie podané za možný podvod z dôvodu premlčania zamietli.