Navrhovaný bytový dom má štyri nadzemné podlažia, pričom horné je ustúpené. Spolu tu má vzniknúť 27 dvojizbových bytov doplnených dvomi jednoizbovými a šiestimi trojizbovými. Z toho 21 bytov má navrhnutú výmeru do 60 štvorcových metrov a jeden nad 90 m2. Všetky byty budú mať balkóny, na vrchnom poschodí terasy.

Na prízemí sa počíta okrem bytov aj s prenajímateľnými priestormi pre kaviarne a služby. Na podzemnom podlaží bude garáž s 29 parkovacími miestami a pivničné kobky. Ďalších 47 stojísk pre autá je navrhnutých vonku popri prístupovej ceste.

Dom má nepravidelný lomený pôdorys. Tvorí ho jeden celok s dvomi samostatnými vchodmi, každý s vlastným schodiskom a výťahom. Uvažuje sa s vytvorením zelenej strechy na polovici jej rozlohy.

Na okraji Trnavy pribudne nové bývanie

Bytový dom Trnava - Pekné pole - lokalita výstavby Zdroj: DMP Group

Výstavba je plánovaná na pozemku s rozlohou takmer sedemtisíc štvorcových metrov medzi Dúhovou ulicou a obchvatom mesta. Autorom architektonického návrhu je Ateliér Hipík.

Investorská spoločnosť DMP Group v zámere predloženom na posúdenie vplyvov na životné prostredie uvádza plánovaný začiatok výstavby v poslednom štvrťroku 2017. Trvanie prác nie je v zámere uvedené. Predpokladané náklady sú 3,6 milióna eur.