Objem stavebných prác v januári 2023 dosiahol 388,4 milióna eur a medziročne sa zvýšil o 15,4 percenta, čo predstavovalo najvyšší rast od roku 2018. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia o 3,2 percenta vyššia ako v decembri 2022. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Celkový objem produkcie realizovanej firmami v tuzemsku medziročne vzrástol o takmer 20 percent, značne zvýšená medziročná aktivita bola viditeľná v oboch hlavných zložkách – v novej výstavbe o 26,4 percenta, ako aj v oblasti opráv a údržby o 13,4 percenta. Stavebná produkcia v tuzemsku tvorila vyše 90 percent celkového výkonu stavebníctva.

Z hľadiska výrobného zamerania zaznamenala dvojciferný rast výstavba na budovách (o takmer 12 percent), práce na inžinierskych stavbách, kam patrí aj výstavba diaľnic, medziročne vzrástli až o polovicu.

Celkový výsledok stavebnej produkcie mierne stlmili práce v zahraničí, ktoré po decembrovom raste v januári 2023 medziročne klesli o takmer 16 percent. Ich podiel na celkovej produkcii predstavoval vyše 9 percent.

Stavebná produkcia podnikov v SR
Zdroj: Štatistický úrad SR
Stavebná produkcia podnikov v SR

Ďalšie dôležité správy

Bratislava
Neprehliadnite

Podoba Bratislavy sa zmení. Ktoré projekty ovplyvnia vzhľad hlavného mesta?